Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Adenite Dikkat Bu Çok Önemli

Adenite Dikkat Bu Çok Önemli

admin admin -
12 0

Vücudumuzdaki lenf bezlerinin il­tihaplanmasına. büyümesine adenit denir. Lenf akımına karışmış her hangi bir hastalık etkeni, ya da kö­tü urlardan kopmuş bir hücre lenf damarlarının uğrağı olan bir bezde yerleşir, orada ya iltihaba, ya da yav­ru bir urun gelişmesine yol açar Bazı hastalıklarda yalnız bir yerde­ki bezler iltihaplanır, büyür, bazı hastalıklarda ise bu olay hemen bü­tün bezlerde olur. Normal halde, kü­çük çocuklar bir yana, hiçbir bezin ele gelmemesi gerekir. Çene altı, bo­yun, köprücük kemiği üstündeki çu­kur. kulak önü ve arkası, koltuk al­tı. kasık gibi bölgelerdeki bezlerde gözle görülebilen, ellemekle ele gelen bezlerin büyüklüğü, kızarmış olma­sı dikkati çekmeli, sebebi araştırılmalıdır.

          Ateş Varsa…

Ateşle birlikte, birçok bez birden büyürse, bu, bazı hastalıklara işaret­tir. Böyle bir durumda, küçük çocuk­larda ilk olarak kızamıkçıktan şüp­he edilmelidir. Hastalığın daha İlk gününde boyun lenf bezleri büyür. Kulak arkası, ense, boyun lenf bezle­rinin büyümesi kızamıkçığın her za­man görülen belirtilerindendir. Kı­zamıkçık döküntüsü bazen o kadar hafif geçebilir ki, yalnız bezlerin du­rumundan teşhis konur.Gençlerde görülen, 3-5 hafta içinde iyilikle sonuçlanan bir tip anjinde yüksek ateşle birlikte boyun, koltuk altı ve kasık bezlerinde büyüme gö­rülür.

Frenginin ikinci devresinde, genel olarak, bütün bezlerde büyüme var­dır. Bunlar çok büyük değilse de. ge­ne ele gelir, ağrı yapmazlar. Kötü bir kan hastalığı olan evegen (had) lö­semide de yüksek ateşle birlikte lenf bezlerinde bir büyüme görülür.Hodgkin (Hoçkin) hastalığı, süre­ğen (müzmin) lösemi, lenfosarkom gibi hastalıklarda da lenf bezleri vü­cudun birçok bölgelerinde gittikçe büyür. Çocuklarda raslanan bir nevi ek­lem (mafsal) iltihabında (Stül has­talığı) ateş, ağrı, eklemlerde şekil bozukluğu ile birlikte lenf bezlerin­de bir büyüme göze çarpar.

Bir Yerdeki Bezelerin Büyümesi

Her hangi bir bölgedeki bezlerde büyüme görülünce, o beze yakın olan çevrede bir İntan (lnfeksiyon) olup olmadığı araştırılmalıdır. Hastanın ateşli, bezin ağrılı olması bir İntan hastalığını (mikroplu bir hastalığı) düşündürür. Hele yaşlı kimselerde sert, ağrısız bezlerin görülmesi çev­rede kötü bir urun varlığını akla ge­tirir. Bu gibi hallerde, vakit geçir­meden bezden parça alınmalı, mik­roskopla incelenmelidir. Ense bölgesinde, kulak arkasında lenf bezleri görünce ense, baş dik katle gözden geçirilmelidir. Başın derinde, saçlar arasında gizlenmiş bir yara, çıban, dış kulak sivilce ve banları, orta kulak iltihapları en yakın bezlerin büyümesine, ağrımasına sebep olabilir.Kulak önündeki bezlerin büyümesinde, yanakta, gözde, göz kapağında, şakakta bir intan odağı aramalıdır.

Çene altı bezlerinin büyümesine ağız boşluğuna, bademciklere, yutağa dişlere bakmalıdır. Buralardaki iltihaplar, diş çürükleri ağrılı bez büyümesine yol açarlar. Ağır durumlarda bezlerin üzerindeki deri kızarabilir, bez apseleşir, delinerek akıntı yapabilir. Bu hale gelen bezler kendiliğinden delinmesi beklenmeden, hekim tarafından açılır, meydana gelen cerahat akıtılır. Diş çürüklerinde, süreğen bademcik iltihaplarında büyüyen bez uzun zaman ağrısız kalabilir. Hastalık odağı çıkarılırsa, ya da antibiyotik ilaçlarla tedavi edilirse bezler kaybolur.

Boyun bölgesindeki bezlerin büyümesi oldukça sık görülür. Ağız boşluğu, bademcik, dil, yutak, ense, kulak, yüz, dudak, nefes borusu, yemek borusu gibi bölgelerin İntanlarında anjinlerde ağrılı büyüme olabilir. Habis (kötü) urlarda ise ağrısız sert büyüme olur.Bazı zayıf çocuklarda çene altı, boyun bezeleri sert, dizi şeklinde ele gelir. Lenfatik tipte olan bu çocukların bademcikleri, vejetasyonları çıkarılırsa, ya da antibiyotiklerle tedavi yapılırsa çoğunlukla bu bezler küçülür, kaybolur.

Verem Adeniti

Boyun bezlerindeki değişiklik, hele gençlerde, «adenit tüberküloz (verem adenitini) akla getirir. Lenf bezlerinin veremi boynun İki yanında da olabilir. Başlangıçta bezlerde esnek bir sertlik vardır, yerinden oynatılabilir. Genel olarak, ağrı yoktur, ama büyüme sırasında zaman zaman ağrılı devreler olabilir. Bir zaman sonra bezler derin tabakalara iner, birbirlerine yapışır, bazı yerleri sert, bazı yerleri yumuşak, düzensiz yumrular meydana getirirler. Hastalık ilerledikçe yumuşama daha da artar, üzerindeki deri kızarır, bez deriye yapışır. Tedavi edilmez de kendi haline bırakılacak olursa deri gittikçe incelir, sonunda delinerek akmaya başlar. Fistül denilen bu akıntı deliklerinin kapanması aylarca gecikir. Fistüller birkaç ay sonra büzülerek kapanır, yerinde nedbe denilen yara izleri kalır. Verem adenetinde bezlerin fistülleşmediği de olur. Büyümüş bezler bazen yıllarca aynı durumda kalabilir.Verem adenetinde lenf bezlerindekilerden başka, hafif ateş, zayıflama, iştahsızlık, kansızlık da görülür. Beze veremi, boyundan başka, koltuk altı, göğüs boşluğu bezlerinde de olabilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir