Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. BAĞ BAKIMI VE BAĞCILIK

BAĞ BAKIMI VE BAĞCILIK

admin admin -
11 0

hayatpedi or ecogrowth2

“BAĞCILIK tarım işlerinin en zevklilerinden biridir. İri iri, kehlibar gibi sarı, yakut gi­bi kırmızımtırak kara üzüm salkımlarıyla dolu bir bağ, çi­çek bahçesini andırır. Yalnız, bağcılık oldukça geniş bilgi, büyük emek isteyen bir iştir. ‘’Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur’’ sözü bunu çok güzel an­latan bir atasözüdür.

Bahçemizde, daha çok, sarmaşan bir süs bitkisi olarak yetiştirilen as­manın bakımını daha önce anlat­mıştık. Bir duvarı kap­lamak, bir çatıyı örtmek, bir çarda­ğın altına gölge vermek için yetişti­rilen asma, kendisinden üzüm bek­lemediğimiz için, daha az emek ister. Üzüm almak için, daha geniş çapta bir toprak üzerine, yüzlerce, binler­ce asma çubuğu dikilerek kurulan bir bağ ise, daha derin bilgiye, daha sürekli bakıma dayanır.

Bir bağ kurarken göz önünde bu­lundurulması gereken özellikleri kı­saca gözden geçirelim:

hayatpedi or ecogrowth1

Bağ Toprağı Nasıl Olmalı

 

Toprak derin, yumuşak, sıcak ol­malıdır; ıslaklığı hiç eksilmeyen top­raklar gibi çok kuru topraklar da üzerinde bağ kurulmaya elverişli de­ğildir. Toprak killi de olmamalıdır. Killi topraklarda asma çubukları çabuk büyüyüp gelişirse de üzümleri tatsız olur, bu üzümlerden yapılan şaraplar da uzun zaman dayanmaz.

 

Bir bağın toprağı elenmiş toprak gibi kumsuz, çakılsız olursa da iyi sonuç alınamaz. Bağ toprağı az çok çakılla, molozla, taş kırıntılarıyla karışık olmalıdır. Bunun başlıca fay­daları şunlardır: Moloz toprağı nem­li tutar; çakıllar, taş parçaları çok gelen suyun süzülmesine yaradığı gibi toprağın hava almasını da sağ­lar. Ayrıca gene bunlar, gündüz sı­caklığı çekip emerler, gece yavaş ya­vaş salarlar; böylece, toprak isteni­len ölçüde ısınmış olur.

Bu bakımdan, en iyi üzümler taşlı, molozlu topraklarda yetişir. “Tarlanın taşları, kızın saçları makbuldür’’ diye bir söz vardır ki daha çok bağ için söylenmiştir. Tavşancıl’ın ünlü çavuş üzümü çakıllı topraklarda ye­tişir.

 

Bağın toprağı az çok kumlu da ol­malıdır; çünkü kumlu toprak filok­sera hastalığına karşı da iyidir. Toprakta, kirecin yanında ayrıca magnezyum da bulunursa daha iyi şaraplık üzüm alınır. Bazı cins üzüm­ler silisli toprakları severler. Bun­lardan da çok iyi şarap çıkar.

hayatpedi or ecogrowth

Bağ Bakımı

Yukarıdaki özellikler göz önünde tutularak, bağın kurulacağı toprak seçildikten sonra kirizme yapılır. Bu iş için, toprak 70-80 santim derin­liğe kadar kazılır, altüst edilir, İçin­deki iri taşlar çıkarılır; yalnız, yuka­rıda belirttiğimiz gibi, çakıllar, mo­lozlar, taş kırıkları bırakılır.

Bağlarda kirizmenin derinliği ikli­me ve toprağa göre değişir. Kurak yerlerde kirizmenin derin olması ru­tubeti muhafaza bakımından lüzum­ludur. Bu gibi yerlerde 60-70 santime kadar inilmelidir. Soğuk iklimde ki­rizme 40 santim olmalıdır. Çünkü güneş ışınları ancak bu derinliğe ka­dar işleyebilir. Düz ve yumuşak yer­lerde kirizmenin pullukla yapılması daha ucuza gelir.

Toprak böylece hazırlandıktan sonra, üzüm çubukları dikilir. Bu iş ilkbaharda yapılır. Çubuklar en aşa­ğı birer metre ara ile dikilmelidir; daha sık olursa topraktan gereği ka­dar kuvvet alamazlar. Çubukların boyları da 60-70 santimi geçmemeli­dir. Bağlarda toprağın güneş görüp ısınması çok önemlidir. Onun için sıralara öyle yön verilmelidir ki, gü­neş en sıcak olduğu öğle zamanların­da bile sıralar arasındaki toprak gü­neş görebilmelidir. Serin iklimlerde bağ sıralarına mutlaka güney-kuzey yönü, sıcak bölgelerde ise doğu-batı yönü verilmelidir.

Çubuğun boy atıp asma haline gelmesini önlemek için de, gerek dikmeden önce, gerekse daha sonra, sık sık budanmalıdır.

Asma çubukları çiçeklenmeden önce, yaza doğru çapa yapılır. Yazın, üzümler tane haline gelmeye başla­yınca bir çapa daha ister. Böylece, toprağın hava alması sağlanmış olur. Bağbozumundan sonra da çubukla­rın dipleri çapalanır, don tehlikesine karşı boğazları toprakla doldurulur.

Bağlar pek sulanmak istemez, çün­kü, yukarıda anlattığımız gibi, bağın toprağı belli bir ölçüde nemli olma­lıdır. Yalnız, kurak giden aylarda, toprağın oldukça kuru bulunduğu yerlerde sulamaya baş vurulur. Çi­çeklenme sırasında su verilmez.

 

Bağcılıkla alakalı size yardımcı olabileceğimiz kısım bu kadar, ilerleyen günlerde toplanma aşaması yani bağbozumu kısmını anlatacağız.

 

 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir