Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Ameliyattan Korkmamak İçin Ne Yapmalı?

Ameliyattan Korkmamak İçin Ne Yapmalı?

admin admin -
28 0

Ameliyattan Korkmayın!

Günümüzde bir ameliyatta ölme tehlikesi, trafik ka­zasına uğrama ihtimalinden daha azdır.

Ameliyat, bazı hastalıkların, sakatlıkların giderilmesi için başvurulan bir tedavi yoludur. Buna cerrahi müdahale de de­nir. Hastalıkların tedavisi ya tıbbi, ya da cerrahi yollarla yapılır. Ameliyat, cerrahi yoldan uygulanan müdahalelerdir. Küçük, bü­yük cerrahi müdahalelere ameliyat denir. Meselâ, bir çıbanın yarılmasından, karnın, göğsün, kafatasının açılmasına kadar her türlü cerrahi müdahale birer ameliyattır.

Bir ameliyatı gerekli kılan olaylar son derece çeşitlidir. Gündelik ha­yatta karşılaşılan birçok kazalar, iş kazaları, trafik kazaları çok defa der­hal bir ameliyatı gerektirir. Hasta­lıklar bazen derhal, bazen da bir süre tıbbi tedavi gördükten sonra ameliyata ihtiyaç gösterebilir. Me­selâ, karın organlarında delinme, barsak tıkanması gibi hastalıklarda hiç vakit kaybetmeden ameliyata gi­dilir. Hastanın hayatı için bir tehli­ke göstermeyen mide ülseri tıbbi te­daviyle iyileştirmeye çalışılır. Ancak, böyle bir tedavi fayda vermezse, ya da ülser daha tehlikeli durumlara yol açacaksa cerrahi tedaviye geçilir.

Eski devirlerde yapılan ameliyatlar daha çok yaraları tedavi etmekten ileri gitmezdi. Yalnız, Eski Mısırlılar’ın kafatasını açıp beyin ameliyatla­rına giriştikleri de biliniyor. Acı his­sini ortadan kaldıran ilâçlar kullanıl­maya başlanmadan önce yapılan ameliyatlar hastaya müthiş ıstırap çektiriyordu. 1850’den sonra, hastala­ra ağrı duyurmamak için anestezi ya­pılmaya başlandı.

Son zamanlarda gerek ameliyat tekniği, gerekse anestezi usulleri, bu işler için lüzumlu alet, ilâç, malzeme ileri derecede gelişmiştir. Kalp ve be­yin gibi en nazik organlar üzerinde bile çok iyi sonuçlar veren ameliyat­ların yapılmakta olduğunu her gün görüyor, işitiyoruz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir