Yurtdışı Hukuk Fakültesi Denklik, Yurtdışı Hukuk Fiyatlar

Yurtdışı Hukuk Fakültesi Denklik, Yurtdışı Hukuk Fiyatlar
Ülkemiz içerisinde Yükseköğretim Kurulu tarafından yurtdışından okulunu tamamlayıp mezun olmuş öğrencilere denklik verebilmeleri adına iki adet önemli şart bulunmaktadır. Buna göre; mezun olunan üniversite YÖK tarafından bilinmelidir ve aldığı üniversite eğitimin ülkemizde denkliği bulunmalıdır. Yurtdışı Hukuk Fakültesi Denklik sağlamak adına birkaç önemli maddeden noktalara değinmek gerekir. İlk olarak mezun olunan üniversitenin:
Academic Ranking World Universities (ARWU),
Leiden Sıralaması ya da University Ranking by Academic Performance(URAP)
sıralamalarından birinde ilk 500’ün içerisinde olmak gerekmektedir. Eğer bu şartlar yerine getirilemiyorsa bu durumda öğrencinin YGS ve LYS sınavlarına girerek ilk 150 bin kişinin içine girerek derece bir puan alması beklenilmektedir.
Hukuk eğitimlerinde üniversitelere göre değişkenlik göstermektedir, bununla birlikte bazı durumlarda öğrencilerin Yurtdışı Hukuk Fakültesi denklik alabilmeleri için ülkemizde de almak zorunluluğu olduğu derslerde bulunmaktadır. Bu dersler, Ankara ya da İstanbul üniversite’nin hukuk fakültelerinde gösterilmektedir.
Öğrencilerin yurtdışında aldığı dersler ve eğitim bulunduğu ülkelerin hukuk sistemlerine göre en uygun şekilde işlenildiği için mezunların Türkiye’de avukat stajına kabul edilebilmek ve sonrasında avukat olabilmek için Avukatlık Kanunu 3/b maddesince, yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerin başarılı bir şekilde vermiş olmak kuralına uygun eğitimi tamamlamaları, Türkiye Barolar Birliği tarafından da bu husus aranmaktadır.

Yurtdışında Hukuk Okumanın Avantajları
Dünya üzerinde evrensel bir anlamı olan hukuk, günümüzde de birçok öğrencinin istediği ve okumayı hedeflediği bölümler arasındadır. Global olarak hemen hemen birçok ülkede denk bir eğitim sistemi içerisinde aktarılan hukuk lisans ve lisansüstü programları, öğrencilere insanlar ve dünya toplumları arasındaki etik değerleri gözeterek uyulması gereken kuralları, hakları, düzen ve denetim mekanizmalarını günümüze uygun bir bakış açısı ve çerçevesinde öğretilmektedir. Tüm bu hedeflenen amaçlar doğrultusunda işinde profesyonel bir şekilde yetiştirmek amacıyla kurulan hukuk fakültelerinde, bazı terminolojiler değişkenlik gösterse de temelinde farklılık arz etmeyen kanunlar hakkında mezun adaylarına yeterlilik kazandırılmaktadır. Burada dikkate alınması gereken en önemli nokta ise alınan eğitim bir kanun eğitimi olmadığı; buradaki gösterilen hedefin hukuk prensiplerinin tam, doğru ve eksiksiz bir biçimde öğretilmesidir. Elbette ki sözel alanda verilen hukuk eğitimini, yurtdışında almak çok da basit bir adım değildir. Uzun süreçli ve zor bir eğitim sayılabilecek hukuk eğitimini yurt dışında almak isteyen öğrencilerin ilk olarak mevcut bulundukları ülkenin eğitim dilini bilmiş olmaları gerekmektedir. Tabi bununla birlikte iyi bir hafıza, güçlü iletişim becerilerine ve soğukkanlı davranma özelliğine bununla birlikte eleştirel bakış açısına sahip olmaları yararına olacaktır.
Hukuk eğitimi almak ya da almak isteyen kişilerin iş hayatları boyunca çokça okumaları ve araştırma yapmaları gereken bir alandır. Bu sebeple hukuk bölümü derslerinin, iş olanaklarının ve meslek dinamiklerinin, Yurtdışı Hukuk Fiyatları konusunda karar vermeden önce iyice araştırılıp sonrasında karar verilmelidir.

Firma Bilgileri: Eurostar Yurtdışı Eğitim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi İstiklal Caddesi No: 49/5 (Mavi Han) Taksim-Beyoğlu /İstanbul
Tel: 0 (212) 244 66 00

Etiketler

YORUM YAZIN