Yağlı boya malzemeleri nelerdir?

Yağlı boya yapacak kişinin araç ve gereçlere ihtiyacı vardır. Yağlı boya malzemeleri kısaca bunlardır. Yağlı boya yapacak kişiye yağlı boya malzemeleri olarak öneriler.

Yağlı boya yapacak kimsenin, bo­yadan başka belli başlı bazı önemli araçlara, gereçlere de ihtiyacı var­dır. Bunların başında, boyayı sür­mek için kullanılan fırça, merdane, püskürtme makinesi gelir. Ayrıca, zımpara kâğıdı, tornavida, keski, şe­rit, macun da lazımdır.

Fırçalar: Boya fırçaları boy boy, cins cins olur. Çoğunlukla hay­van kılından yapılır. En iyileri do­muz kılından yapılanlardır; bunlar uzun zaman dayanır, pörsümez. İyi boya yapmak için fırçanın iyi olma­sı şarttır. Kötü kıllı ucuz fırçayla ya­pılan boyadan iyi sonuç alınamaz.

Merdane: Düz yüzeyleri boya­mak için kullanılır. Yalnız, merdane ile boya yapılması oldukça güçtür. Bunu ancak görgüsü çok amatör bo­yacılar yapabilir.

Püskürtme Makinesi:  Birçok çe­şitleri vardır. Püskürtme usulüyle ya­pılan boyaya tabanca boyası adı ve­rilir. Büyük boyama işlerinde kulla­nılan tabanca boyası ile çok iyi so­nuç alınır. Bizde amatör boyacılar daha çok fırça kullanırlar.

Amatör boyacının kullanacağı ge­reçlerin arasında kazıma, pürüzleri yok etme, macun yayma işinde kul­lanılan keski (mala), boyanacak yeri düzeltmek için kullanılan zımpara kâğıdı da bulunur.

Etiketler

Bunlarda İlginizi Çekebilir

YORUM YAZIN