Organizmadaki bu özellikleri biliyor muydunuz?

Bir canlıyı meydana getiren or­ganların (uzuvların) tümü, bunların toplu halde çalışması organizma di­ye anılır. Her organın ayrı ayrı gö­revleri olmasına rağmen, vücut bölünemeyen bir bütündür. Organlar ahenkli bir çalışma içinde organiz­manın bütünlüğünü sağlar. Organiz­ma devamlı değişmelerin yeridir. İçinde, hayat dediğimiz canlılığı meydana getiren fiziksel, kimyasal olaylar, şekil değişmeleri olur.

organizma (1)

Beslenme organları vasıtasıyla be­sin maddeleri alınır, parçalandıktan sonra vücut bunları emer, özümler. Akciğerlerden alman oksijenle doku­larda yanan maddelerden enerji meydana gelir. Hormonlar bir organ­dan bir organa sanki bir elçi gibi gi­derek çalışmayı düzenler. Vücutta artık işe yaramayan posa maddeleri barsak, böbrek, akciğerler ve deri yolundan dışarıya atılır. Buna metabolizma denir.

organizma (3)

Metabolizma olaylarının aracısı olan, kan, lenf, organlar arasında, durmadan dolaşır. Üretim organla­rı cinsin devamını sağlar.

Organizma kendisini durmadan etki altında bırakan bir ortam için­de bulunur. Bu ortamdan çeşitli uyaranlar çıkar, organizma bu uya­ranlara karşı tepkiler verir. Organiz­manın dış yüzünde duyu organları bulunur, duyu organları ortamdan duyumları alır.

organizma (2)

Uyaranların organiz­mada meydana getirdikleri değişik­likler, sinir sistemi aracılığıyla, baş­ka kısımlara yollanır, oralarda or­ganizmanın yaşamasına elverişli tepkiler uyandırır. Bu tepkiler çok defa bir hareket şeklinde ortaya çıkar. Hareket, kasların yardımıyla meydana gelir.

Etiketler

Bunlarda İlginizi Çekebilir

YORUM YAZIN