KIZAMIKÇIK NEDİR BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kızamıktan bazı özelliklerle ayrı­lan bu hastalığı, kızamıkla karıştır­mamak gerekir. Her iki hastalık, birbirine karşı bağışıklık vermemek­le beraber bu hastalıklardan birine tutulan ötekine daha kolay yakalan­mamaktadır. Pek kolay ve tehlikesiz geçen kızamıkçık daha çok, 5-15 ya­şındaki çocuklarda görülür. Genel olarak, kızamıkçıkta pembe dökün­tüler görülünce artık hastalığın bu­laşma tehlikesi kalmaz diye kabul edilmektedir.

kızamıkçık (2)

Kızamıkçığın Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın kuluçka devri, iki-üç hafta kadar sürer; bu sırada baş ağrısı, kırıklık, yorgunluk belirir ve hemen arkasından deride ve mukoza tabakasında kırmızı le­keler peyda olur. Kızamıkçığın leke­leri kızamık lekelerinden daha soluk ve daha düzdür. Döküntülerin etra­fında kızamıkçığa has beyaz hareler vardır. 4-5 günde solan lekeler kaşın­tı yapar. Hastalık sırasında çene al­tı bezlerinin şiştiği çok görülür. Ateş 38°—38,5°’dir, nadiren 40°’ye çıkar.

kızamıkçık (3)

Kızamıkçık 8-10 günde iyileşir. Bu hastalık gebe kadınlar için tehlikeli­dir. Gebeliğin ilk devrelerinde kıza­mıkçığa yakalanan kadınların ço­cuklarında doğuş bozuklukları ola­bilir. Gebeliğin dördüncü ayından sonra kızamıkçığa yakalanırsa ço­cuk bundan önemli bir zarar istanbul escort görmez.

kızamıkçık (1)

Kızamıkçığın Tedavisi Nasıl olmalı

Kızamıkçığın tedavisi kızamık tedavisine benzer. Gamma globülin ve kan tedavileri faydalıdır.

Etiketler

YORUM YAZIN