KISIRLIK NEDİR? KISIRLIK TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Kısrlık yüzde bir görülen bir hastalıktır;

kisirlik

Çocuk yetiştirme bakımından, yaş, bünye ve sağlık durumu yerinde gö­rülen insanlardan bir kısmı evlat sa­hibi olamaz; bu hale kısırlık denir. Eskiden, insanlar arasındaki kısır­lık oranı %15-20 iken, belsoğukluğu, frengi gibi hastalıkların kontrol al­tına alınması, antibiyotiklerin geliş­mesi sayesinde bugün bu oran % 1-2’ ye düşmüştür. Bu da çoğunlukla ya kalıtımdan gelen, ya da düşük yaptır­madan olan kısırlıklardır.

Kadında Kısırlık: Kadın cinsiyet organlarında mesela yırtıklar dolayısıyla rahim boynunun daralması, rahmin bükük durumda bulunması, ayrıca tümörler, metabolizma bozuk­lukları, şeker hastalığı, hele vitamin ve protein eksiklikleri kadınlarda kı­sırlığın en büyük sebepleridir.

İltihaplar dolayısıyla yumurtalıktan rahme gelen yolların tıkanması da önemli bir kısırlık sebebidir. Bunun tedavisi kolay olmamakla bera­ber, rahatsızlık kasılmalardan, büzülmelerden ileri geliyorsa hasta şifa bulabilir. Ayrıca, tıkanmalarda rahme hava verme ile, özel ameliyatlarla da yumurtalığın rahme bağlanması denenebilir. Vajinada asit faz­lalığı da tedavisi mümkün kısırlık sebepleri arasındadır. Âdet bozuk­lukları da kısırlıkta rol etiler escort oynar.

Erkekte Kısırlık: Erkekte kısır­lık daha çok spermanın yeterli sa­yıda, ya da yeterli hayati nitelikte olmayışı yüzünden meydana gelir. Erkekte her ejakülâsyon sırasında dışarı atılan sperma (meni hücresi) sayısı 50.000.000 (elli milyon)’dan az olursa, o insan kısır sayılır. 150 mil­yon sperma bile, bu büyük sayıya rağmen az yeterli sayılır. Bu kadar sperma bile çocuk yapma kabiliye­tini sağlamayabilir.

Sperma yapımı çeşitli hastalıklar sebebiyle zorlaşabilir. Erkeklik bez­lerinin yerinde bulunmaması, hasta­lıklar sebebiyle bozulması, idrosel, varikosel gibi torba hastalıkları sperma yapımını güçleştirir. Sperma­lar yeterli sayıda değilse; cinsel ikti­darsızlığı bulunanlar, organlarındaki katılığı yetersiz olanlar mutlaka ço­cuk sahibi olmak istiyorlarsa suni ilkah yoluna gidebilirler. Bu durum­da, erkekten alınan spermalar ana rahmine yerleştirilir. Bu usul bir ara uygulanmışsa da, özellikle dinî te­şekküller ve ahlâk derneklerinin tep­kisiyle karşılaşmıştır. Bununla bir­likte, gizli bir tedbir olarak uygulayanlar da vardır.

 

Etiketler

YORUM YAZIN