İmparatorlukların Sikkeleri ve Ayrımı

Eski Sikkelerin Ayrımı

Eski sikkeleri umumiyetle Elen, Roma, ve Bizans olarak üç büyük kısma ayrılırlar. Ve o devirdeki Pers’ler, Part’lar ve Kuzey Afrika hükümdarları tarafından basılan sikkeleri de, Elen tesiri altında vücuda gelmiş sayarlar.

Bu ayrımı sikke mütehassısı Prof. Dr. E. Bosch, asri ve ilmi olarak şu şekilde kabul etmektedir.

I.                  ELEN

A.  Arkaik ( eski tarz ). Bu devir, meskûkâtın vücuda gelmesiyle başlar. Ve Elen – Pers savaşlarıyla biter. ( M.Ö. 700 – M.Ö. 480)

B.  Klâsik ( parlak devir) • Bu devirde umumî sanatla beraber sikke darbı da en yüksek derecesini bul­muştur. Pers’lerle olan savaştan Büyük İskender’e kadar devam eder. ( M.Ö 480 – M.Ö. 330) .

C.                 Hellenistik ( Elen kültürünün o zaman bilinen bütün dünyaya yayılmış olduğu devir). Büyük İskender’­den Augustus’a kadar süren zamandır. ( M.Ö. 330 –  M.Ö. 30 )

 

II.               ROMA

Roma İmparatorluğu Sikkeleri Augustus’dan Diocletianus zamanına kadar sürer.

A.                İmparator tasvir­leri

B.                 Sikkelerin tersindeki resimler

C.                 Şehir meskükâtı ola­rak bölümlenir. ( M. Ö. 30 – M. S. 300 ).

 

III.            BIZANS

 

Büyük Kostantinus’la başlar. Ve üç guruba ayrıla­bilir.

A.   Bizans sanat üslubunun inkişaf devri; Büyük Kostantin’den Zenon’a kadar. ( M.Ö. 300 – M.S. 500 ).

B.   En parlak devir; Anastasios’den Makedonya sülâlesinin sonuna kadar olan zaman. ( M.S 500 – M.S. 1000 ).

C.   Son devir; İstanbul’un Fatih tarafından zap­tına kadar. ( M.S. 1000 – M.S. 1453 ) .

Etiketler

Bunlarda İlginizi Çekebilir

YORUM YAZIN