Hekimlerin Malpraktis Sorumluluğu İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapıldı

Hekimlerin Malpraktis Sorumluluğu İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapıldı

2022 yılı içerisinde yapılan yasal düzenleme ile hekimlerin hatalı tıbbi uygulama yani malpraktissorumlulukları ile ilgili çok önemli değişiklikler yapıldı. Hem kamuda çalışan hem de özel sektörde çalışan hekim ve diğer sağlık personellerini ilgilendiren bu değişiklikleri sağlık hukuk alanında uzman bir isim olan Avukat Arabulucu Bahadırhan Tabak’a sorduk.

Tabak, sitemize yaptığı açıklamalarda gerçekleştirilen değişiklikler ve hekimlerin adli ve cezai sorumluluklarına olan etkisini şu şekilde açıkladı: Ülkemizdeki sağlık hizmetlerini düzenleyen önemli bir Kanun olan 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda 2022 Mayıs ayı içerisinde önemli bir düzenleme yapılmıştı. Bu düzenleme hekimlere malpraktis iddiası ile açılan davalar bakımından ciddi bir koruma getirmiş bulunmaktadır.

Mesleki Sorumluluk Kurulu Kuruluyor

Kanun’un getirdiği en önemli değişikliklerden biri hekimler ve diğer sağlık personeli hakkındaki malpraktis iddiası ile açılan davalar bakımından çok önemli kararlar vermekle yetkilendirilen T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir Mesleki Sorumluluk Kurulu kurulmuş olması. Bu kurul hem kamuda görevli hekimlerin gerçekleştirdiği tıbbi hatalı uygulama yani malpraktis sonucu devlet aleyhine açılan davalar nedeniyle idarenin ödemek zorunda kalacağı tazminatın kusurlu hekime rücûsu aşamasında hem de kamu-özel sektörde görevli hekim ve diğer sağlık personelinin tıbbi malpraktis iddiası ile ceza soruşturması geçirmeleri aşamasında önemli bir karar merci olarak görevlendirilmiş bulunmaktadır.

Hekimlere Karşı Ceza Soruşturması Açılması Zorlaşıyor

Daha önceden sadece kamuda çalışan hekimler bakımından uygulanan ceza soruşturmasına izin prosedürü artık özel sektörde çalışan hekim ve sağlık personeli bakımından da uygulanacaktır. Kamu-özel sektör fark etmeksizin Cumhuriyet Savcıları sağlık personeli hakkında ceza soruşturması başlatmadan önce T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu’ndan soruşturma izni almak mecburiyetindedirler. Yönetmelikte hekimlerin ancak kasıtlı eylemleri nedeniyle Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun soruşturmaya izin verebileceğine ilişkin ibare sağlık personelinin malpraktis iddiası ile ceza soruşturması geçirmesini epey zorlaştırmış bulunmaktadır.

Kamunun Kusurlu Hekime Rücu Edip Etmeyeceğine Mesleki Sorumluluk Kurulu Karar Verecek

Bilindiği gibi kamudaki hekimlere ve sağlık personeline karşı hatalı tıbbi uygulama iddiası ile doğrudan tazminat davası açmak mümkün değil. Bu durumda davanın doğrudan hekimin görevli olduğu kamu kurumuna açılması gerekiyor. Kamu kurumu dava neticesinde bir tazminat ödemek zorunda kalırsa kuruşlu hekim ve diğer sağlık personeline rücu edebiliyor. Bu rücu davalarının açılıp açılmaması ile ilgili olarak da Mesleki Sorumluluk Kurulu karar merci olarak yetkilendirilmiş bulunmaktadır. Burada da artık kolay kolay kamunun hekimlere rücu etmeyeceği, mesleki sorumluluk kurulunun rücu şartlarını zorlaştıracağını tahmin etmekteyiz. Ancak henüz Kanun yeni olduğundan uygulamanın nasıl gerçekleşeceğini de ileriki süreçte hep birlikte göreceğiz.

Etiketler

YORUM YAZIN