Ev boyarken hangi renkler kullanılmalı?

Evinizi boyamaya karar verdiniz, ancak hangi renge boyayacağınızı düşünüyorsunuz. Evi boyarken hangi renge boyatmalıyız yada ev boyarken hangi renkler tercih edilmelidir?

Evimizi Boyarken Hangi Renkleri Kullanalım?

Bir evin yağlıboya yapılması ilk bakışta sanıldığından çok daha güç bir iştir. Bugün beyaz boyadan tamamen vazgeçilmiş gibidir. Buna karşılık, odaların, hatta bir odanın duvarlarının ayrı ayrı renk­lere boyanması âdet haline gelmiştir. Bu, şüphesiz, güzel, fakat çok zor bir iştir. Burada size, evinizin çeşitli odalarını, bunların duvarla­rını hangi renklere boyayabileceğinizi özet olarak belirteceğiz.

Salonlar, Oturma Odaları: İçe­risinin aydınlık olmasını isterseniz tavanı beyaza boyamanız gerekir. Ancak, loşluk istiyorsanız, tavanı da koyuca, donuk renklere boyayabilirsiniz. Açık mavi, gümüşü, saman sa­rısı, camgöbeği, çok açık gül rengi ta­vanlarda en çok kullanılan renkler­dir. Tavanla duvar arasında karton­piyer denilen kabartma süsler varsa, bu beyaz bırakılır. Tavan doğrudan doğruya duvarla birleşiyorsa, duvarlar doğrudan doğruya tavanın rengine boyanır. Odanın tavanı yüksekse, alçak göstermek için oldukça koyu kırmızı, mavi, yeşil, kurşuni boyayabilirsiniz.

Bu durumda duvarların üçünü ya beyaza, ya da çok açık bir renge boyamanız gerekir; geri kalan dördüncü duvarı ise ya tavanın rengine, ya da başka renge boyayabilirsiniz. Tavanın yüksekliği normalse, ya beyaz bırakmanızı, ya da açık maviye boyamanızı tavsiye ederiz. Mobilyanız basitse turuncu bir tavan eve canlılık verir. Bu durumda duvarları saman sarısına, açık yeşile, maviye, ya da beyaza boyayabilirsiniz. Tavanı oldukça koyu bir renge boyadıysanız, tavan boyasını ancak duvarların birinde kullanabilirsiniz; öteki duvarlar ya beyaz olmalı, ya da çok açık renklere boyanmalıdır. Dört duvarın hepsini de aynı renge boyamak, şüphesiz, klâsik bir hal şeklidir. Mobilyası eski olanların, çok modern olmayanların bu şekli tercih etmesini tavsiye ederiz.

Bir renk değişikliği istiyorsanız, gümüşü, ya da beyazı kullanabilirsiniz. Oda küçükse mümkün olduğu kadar koyu renklerden kaçınmalısınız. Çok istiyorsanız, yüz ölçümü en az olan bir tek duvara koyuca bir renk sürebilirsiniz; ama, öteki duvarlar açık renge boyanmalıdır. Duvarlar ikişer ikişer aynı renge boyanmalı, aynı renkte olan duvarlar karşı karşıya gelmelidir. Renkleri seçerken de
çok dikkatli olmalıdır. Koltuklar, divanlar koyu renkse duvarlarınızı açık renklere boyayın. Koyu rengi çok seviyorsanız, bunları, kapı, ocak gibi az yer tutan kısımlarda, girintililerde kullanın.

Bir odada iki koyu renk birden kullanılmasını tavsiye etmeyiz; hat­ta turuncu ile yeşil gibi birbiriyle çok iyi giden iki renk bile olsa. Bu gi­bi renkleri ancak birbiriyle bitişik ol­mamak şartıyla kullanabilirsiniz, ya­ni iki koyu rengin arasında mutlaka beyaz, ya da açık bir renk bulun­malıdır.

Bir salona açılan odaların salondakinden başka renklere boyanması uygun olur. Açık renklerle boyanmış bir salondan, buna zıt renklere bo­yanmış odalara bakmak şüphesiz çok zevkli olur. Ancak, salonun renk­leri koyu ise, odaların açık renklere boyanması gerekir.

Yatak Odası: Çoğunlukla kır­mızıya, pembeye boyanır. Yalnız, yatak odanızın huzur, dinlenme his­si vermesini istiyorsanız, duvarları mavi, yeşil gibi renklere boyayabi­lirsiniz. Yatak odanız pek aydınlık­sa, sabah güneşi alıyorsa, siz de çok erkenden uyanmak istemiyorsanız, bu renkleri koyularından seçmelisi­niz; ya da sabah güneşinin vuraca­ğı duvarı koyu boyarsınız.

Çocuk Odası: Pembe, filizi, tu­runcu gibi iç açıcı, şevk verici renk­ler seçilmelidir. Çocuklar bu gibi açık, parlak renklerden pek hoşla­nırlar. Ayrıca, değişikliği de pek sev­dikleri için, duvarları ayrı ayrı renk­lere boyayabilirsiniz. “Çocuk duvar­ları karalar, kirletir” düşüncesiyle koyu renklere kaçmayın. Bu mah­zuru gidermek için yapacağınız tek şey, duvarları kolayca temizlenebi­lir bir boyayla boyamaktır.

Mutfak ve Kiler: Evinizin bu bölümünde fantaziye kaçan renkler kullanabilirsiniz. Mutfakta beyaz renk artık tamamıyla modası geç­miş bir usul haline gelmiştir. Çünkü mutfakta beyaz yalnız kapı ve pen­cerelerde kullanılıyor. Duvarlarda parlak koyu renkler kullanabilirsi­niz. Kiler ise kir götürür bir renge boyanabilir. Tabi bu bahsi geçen renkler duvarları fayans olanlara tavsiye edilmez.

Banyo: Burasını da mutfak gibi düşünebilirsiniz. Mutfak gibi, banyo da beyaza boyanıp bir hastane hava­sına bürünmemelidir. Bugün birçok kimseler banyonun duvarlarını açık renklere boyamayı tercih ediyorlar; çünkü banyo da oturma odaları gi­bi bir dinlenme yeridir. Banyo dai­resi renkli fayanslarla kaplıysa, du­varlarda beyaz kullanılabilir; an­cak, bu durumda bile tavan renkli olmalıdır. Banyolarda en çok kulla­nılan renkler mavi ile yeşildir. Sarı ile turuncu da banyo için uygun renklerdir. Yeni tip banyolarda artık boya kullanılmamaktadır. Yalnızca tavan boyanmaktadır.

Evin Dışı: Bu iş için kullanaca­ğınız boya içeride kullandığınız bo­ya ile aynı olamaz; çünkü dışarısı için hava şartlarına dayanıklı bo­yalar ister. Son yıllarda, ister tah­ta, ister kâgir olsun, yapıya daha güzel bir görünüş vermek için boya­ma yoluna gidilmektedir. Ayrıca, es­ki yapıları güzelleştirmek için de boyama yoluna gidilebilir.

Bol güneş gören yerlerde evlerin dışına hiç çekinmeden canlı renk­ler kullanabilirsiniz. Meselâ çok gü­neş alan bir şehirdeki evin dış du­varlarına kanarya sarısı, pencerele­rine donuk yeşil sürmek hiç de çir­kin olmaz. Duvarlardan birini tu­runcu yapıp, ötekileri beyaz bıraka­bilirsiniz.

Evin dış yüzünde balkon, taraça gibi çıkıntılar varsa, bu çıkıntılar beyaz kalmışsa, girintili kısımlar açık renklere boyanmalıdır. Meselâ bir taraçanın yan duvarları, tavanı maviye, dipteki duvarı da ya beya­za, ya turuncuya boyanır.

Bol güneş görmeyen, yılın yarısı yağışlı geçen bölgelerde, evlerin dış boyasında siyaha, beyaza, kur­şuniye yer vermek gerekir. Meselâ evin yüzü beyazsa, pencere çerçeve­leri siyaha, panjurlar kurşuniye bo­yanır; evin yüzü kurşuniyse panjurlar ya beyaz, ya siyah, çerçeveler de ya kurşuni, ya da siyah olabilir. Ya­ğışlı bölgeler için genel olarak tav­siyemiz evin dış boyasında beyazı üstün tutmaktır. Modern evlerde balkon altlarında, taraça tavanla­rında açık sarı, turuncu kullanıldığı gibi pencere çerçevelerinde de mavi kullanılmaktadır.

Kapı ve Pencereler: Her yerde geçerli olan kapı rengi beyazdır. Hele ko­yu boyalı duvarlarda, kapının be­yaz olması göze çok iyi çarpar. Du­varlarınız açık renklere boyanmış­sa kapılara koyu renkler sürmek­ten kaçınmalısınız. Mesela gümüşü, mavi bir duvar üzerinde parlak kır­mızı bir kapı, yeşil duvar üzerinde turuncu bir kapı, açık mavi, gümü­şü duvar üzerinde mavi kapı uygun düşer.

Siyaha gelince; evet, kapıların boyasında siyahı kullanmaktan da kaçınmamalıdır. Hele beyaz, açık mavi, gümüşü duvarlar üzerine si­yah boyalı kapı çok yakışır.

Renklerin Ruhumuz Üzerindeki Etkileri

Kırmızı: Canlılık, heyecan verir, iştah açar.

Mavi: Dinlendirir, serinletir, düşünceye sürükler.

Yeşil: Maviden daha az din­lendiricidir; hele koyu olursa keder verir.

Beyaz: Odada başka bir renk yoksa sıkıcı olur.

Siyah: Küçük yüzeylerde dinlendirici olabilir.

Turuncu: Neşe verir.

Mor: Sükûnet ve rahatlık ve­rir, sinirleri dinlendirir.

Etiketler

Bunlarda İlginizi Çekebilir

YORUM YAZIN