ESANS NEDİR? VE NASIL SÜRÜLMELİ?

Esans, kimya yardımı ile muhtelif maddelerden elde edilen ve bazı bitkilerden çıkarılan, kokulu, kendine göre hafif yağlı ve pahalı bir sıvıdır. Uçucu hassası olduğu için esans şi­şelerinin çok iyi bir şekilde kapan­mış olarak muhafaza edilmesi şart­tır. Esans ilk olarak şarkta imal edi­lip, oradan dünyaya yayılan bir ko­kudur. Bugünkü parfümeri sanayisin­de esanslar oryantal olanlar ve olmayanlar diye iki ayrı guruba ay­rılmıştır. Oryantal esanslar daha fazla amber, misk, sümbülteber gibi tahrik edici, ağır ve sıcak çiçek ko­kularının karışımı ile meydana geti­rilir. Şarkın sihrini taşıyan, tahrik edici ve daha romantik olan bu esans­lar, büyüklerin, muayyen zamanlar­da, çok az miktarda sürerek kullana­bileceği kokulardır. Tahrik edici bir hassaya sahip olan bu kokulara zarif olmak isteyen hiçbir genç kız, rağbet etmemelidir. Genç kızların tercih edecekleri esanslar; hafif bahar çi­çek ve nebat kokuları gibi insana canlılık ve tazelik ilham eden, ilkba­har havasını taşıyan kokular olma­lıdır.

esans (1)

Orman derinliklerinde duyulan bitki kokularını taşıyan esanslar da genç kızlar ve hanımlar tarafından günün her saatinde kullanılabilir.

Esans (parfüme) Alırken Nelere Dikkat Etmeli? — Koku ne olursa ol­sun önce bunu imal eden müessesenin itimada layık olmasını göz önünde bulundurmak gerekir. Bun­dan sonra esans şişesini yapıştıran bandın açılmamış olmasına dikkat edilmelidir. Eğer yeni bir esans tec­rübe edilecek olursa daima en küçük şişe alınmalıdır. Bir başkasında be­ğenilen koku siz sürdüğünüz zaman aynı şekilde kokmayabilir. Çünkü ko­ku ancak sizin terinizle kimyasal bir bileşim yaptığı zaman hakiki hüviye­tine bürünür. Bu bakımdan esans daima tene sürülerek tecrübe edil­dikten sonra alınmalıdır. Şişede, ku­maş üstünde güzel kokması pek bir şey ifade etmez.

esans (2)

Esans Nasıl Sürülmelidir?

Esans, daima az miktarda, vücut hararetinin en fazla olduğu kısımla­ra, göğse, bileklere, kulak arkaları­na, kolun kıvrılan iç kısmına sürü­lür. Böylece sürülen esans vücut ha­raretiyle buharlaşarak etrafa yayılır Esans kokusunun dayanma müddeti her cilde göre değişir. Fakat umumi­yetle en iyi esanslar bile dört saatten fazla dayanmaz. Bu bakımdan koku­nun devamlı olmasını isteyen kimseler, sık sık az miktarda sürerek bu­nu sağlayabilirler.

esans (3)

Bazı kimseler her ne kadar daima aynı kokuyu kullanırlarsa da bunu mevsimlere göre değiştirmek hiç de fena olmaz. Çünkü kışın, insanın içi­ni ısıtan bir koku, yazın sıcak gün­lerinde aksine insana fazla ağır ge­lebilir.

Etiketler

Bunlarda İlginizi Çekebilir

YORUM YAZIN