Duvarları boyarken dikkat edilmesi gerekenler

Boya yapmak az çok bilgiye dayanır, çünkü iyi bir sonuç alabilmek için bazı küçük noktaları göz önünde bulundurmak şarttır.

Evinizi boyarken üç madde (boya) kullanabilirsiniz:

1) Yağlıbo­ya; 2) Plâstik boya; 3) Sulu­boya.

Bunlardan kullanılması en ko­lay olan plâstik badana boyasıdır. Son yıllarda bizde de çeşitleri çoğalan ve Türkiye’de üretimi yapılan plâstik badana boyaları hem güzel, donuk renkler verir, hem de yağlıboyayı aratmaz üstelik, yağlıboyadan daha ucuza mal edilmesi, daha kolay kul­lanılması da bu badana boyala­rının önemini artırmıştır. Sulu­boya, ya doğrudan doğruya tut­kallı badana boyalarıdır, ya da kireç badanasına karıştırılan özel boya maddeleriyle yapılır.

Bir duvarı boyamak için şekilde gö­rülen sırayı takip etmek en uygun yoldur. Boyayacağınız her bölümde fırçayı nasıl süreceğiniz bu resimde gösterilmiştir.

Hangi çeşit boya kullanırsanız kullanın, hepsinde dikkat edece­ğiniz başlıca noktalar şunlar ol­malıdır:

  • Boya işine başlamadan önce duvarları, tavanı mutlaka kireçli suyla iyice silin, boyayı sürmeden önce kurumasını bek­leyin.
  • Boya işine önce tavandan başlayın. Sonra, sırasıyla, duvar­ları, kapıları, pencereleri boya­yın.
  • Boyayı mutlaka iki kat sü­rün. Birinci kat boya kurumadan İkinciyi asla sürmeyin.
  • Boyama işine başlamadan ön­ce duvarlardaki çivi deliklerini vs.yi alçıyla kapatmayı unutma­yın.
  • Yağlıboyalar, tinerle, benzinle, tere­mentiyle, beyaz ispirtoyla sulandırılabilir. Plâstik boyalar, tiner katmakla sulandırılır. Bazı çeşit plâstik badana boyaları doğru­dan doğruya suyla da sulandırılabilir.
  • Boya işine başlamadan önce yerlere gazete kâğıdı sermeyi unutmayın. Kapılara, madenî kı­sımlara, yere dökülen boyayı ku­rumasına meydan vermeden si­lin. Bu bakımdan, daima elinizin altında bu iş için kullanacağınız tiner dolu bir kapla bez parçası bu­lunmalıdır.
  • Tiner, benzin, terementinin ya­nıcı madde olduğunu unutmayın. Bunların bulunduğu kapları ka­palı bulundurun. Sigara tiryaki­siyseniz daha da çok dikkatli ol­malısınız. Sigara yakarken ben­zin, ya da terementin şişesine faz­la yakın bulunmak bir felâketle sonuçlanabilir. En iyisi bu du­rumda sigara içmekten sakınma­lıdır.
  • Boya yaparken elektrik tesi­satına dikkat edin. Açık kordon­lar, kapağı açık buatlar ıslanır­sa, kısa devre yapar, kontak olur.

Banyo nasıl boyanmalıdır: 1 — Grili beyazlı bölmeler; 2 — Beyaz fayans, 3 —- Beyaz ve gri şeritler; 4 — Be­yaz kısımlar (Lavabo yeri); 5 — Mavi duvar; 6 — Siyah çerçeveli pencere; 7 — Gömme banyo; 8 — Mavi tavan.

Evinizi boyarken tutum ku­rallarını gözetmeyi aklınızdan çı­karmayın. Çabuk kirlenmeyecek yerleri, çok kullanılmayan odaları yağlıboya, plâstik boya yerine suluboyayla da boyayabilirsiniz. Kullanacağınız boyaları seçerken de tutumlu davranabilirsiniz. Renkleri öyle ayarlayın ki eliniz­de boya artmasın.

Genel olarak 1 kg. boya 8-10 metrekarelik bir yere yeter. An­cak, boyadığınız yer, boyayı çok emiyorsa 1 kg. boya ile ancak 3 metrekare bir yeri boyayabilirsiniz.

Boyanacak demirler önce iyi­ce zımparalanmalı, sonra bir kat sülyen sürüldükten sonra, asıl bo­ya sürülmelidir.

Bir salonun boyanması: 1 — Gri du­var; 2 — Beyaz kısım; 3 — Kırmızı fon; 4 — Siyah mermer; 5 — Beyaz kısım; 6 — Gri duvar; 7 — Siyah kapı; 8 — Beyaz duvar; 9 — Mavi girinti; 10 — Siyah süpürgelik (ke­narı beyaz); 11 — Gri duvar; 12 — Siyah çerçeveli pencere; 13 — Be­yaz duvar.

Boyayacağınız yer neresi olur­sa olsun, her şeyden önce hacmi­ni, tavan yüksekliğini göz önün­de bulunduracaksınız. Bunun ya­nı sıra mobilyaların biçimini, rengini de hesaba katmanız şart­tır. Pek büyük olmayan bir odada eski, klâsik mobilyalar varsa du­varları çok renkli yapmamalısı­nız. Bu durumlarda bir tek renk yeter. Açık renk cilâlı mobilyalar varsa açık yeşil, açık mavi gibi pastel renkler kullanabilirsiniz.

Koyu renkleri daima en iyi ışık alan duvara sürmelidir. Du­varları çeşitli renklere boyalı bir odada tavan muhakkak duvar renklerinden birine boyanmalıdır. Ancak, tavan oldukça alçak­sa, duvar renginin biraz daha açı­ğı kullanılabilir.

Etiketler

Bunlarda İlginizi Çekebilir

YORUM YAZIN