Çocuğu Küçük Yaşta İşe Alıştırmak Doğru Olur mu?

Çocuğu çok küçük yaşta başlayarak iş görmeye alıştırmalıdır. ‘’Ne küçük yaştan’’ mı? Daha on sekiz aylık, haydi haydi iki yaşınday­ken… Evet, çocuklar daha bebek­likte iş görmeye alıştırılırsa ileride onlardan gerçekten faydalanmak mümkün olur. Şüphesiz bu kadar küçük yaştaki bir çocuktan ancak bir şeyi getirmek, bir eşyayı söylenen yere koymak gibi işler beklenir. Yaş biraz daha ilerleyince oyuncaklarını toplayıp kutusuna koyması öğretilir.

Beş yaşına kadar, çocuğun görece­ği iş alanı çok dardır. Bu işler, çek­meceleri düzeltmek, çamaşırları kat­lamak, ortalığı toplamak gibi şey­lerden öteye geçmez.

Altı yaşındaki bir çocuk artık iyi­den iyiye yardım etmeye başlayabilir. Sebzelerin, meyvelerin temizlen­mesi, ayıklanması, yatakların yapıl­ması gibi işlerde annesinin yardımıyla çalışmaya başlayabilir.

Çocuk, yedi yaşından başlayarak, artık kendi kuvvetinin farkındadır. Yakın dükkânlara giderek (tehlikeli caddeleri geçmemek şartıyla) alış­veriş yapabilir, yıkanmış bulaşıkla­rı kurular, salata hazırlayabilir, sof­rayı kurup kaldırabilir. Yedi, sekiz yaşındaki çocuklara bunları mutlaka öğretmelidir.

On yaşında bir çocuk artık her alanda ev işlerinin gerçek bir yar­dımcısı olmuş demektir. Ev işlerinde oğlan çocukları da kızlardan ayırma­mak gerektiğini burada bir defa daha tekrar edelim. Bu yaşta bir çocuk artık kendi yatağını yapar, odasını te­mizler, düğmesini diker.

Öte yandan, bu yaşlarda okul ça­lışmaları da çocuğun çok önemli vak­tini alır. Şüphesiz, onun okul çalış­malarına engel olmamak, evde gö­receği işleri o şekilde ayarlamak ge­rekir.

Etiketler

Bunlarda İlginizi Çekebilir

YORUM YAZIN