Bronşit nasıl başlar? Tedavisi nasıl olmalıdır?

BRONŞİT

Yukarı solunum yollarını akciğer keseciklerine bağlayan soluk boru­larının (bronşların) iltihabıdır. Gö­ğüs nezlesi de denir. Yurdumuzun bazı yerlerinde göğüs ingisi, solu­man, kemirtlek diye de anılır. Akci­ğer keseciklerine açılan incecik so­luk boruları, kılcal borular da ilti­haplanırsa bronkopnömoni denilen daha ağır, hele çocuklar için son de­rece tehlikeli olan bir hastalık baş­lar.

Soluk yollarının iltihaplarına, bu­lundukları kesime göre de ayrı ay­rı adlar verilir: Yalnız hançere (larenks) kesiminin iltihabı larenjit, soluk borusu (traşe) iltihabı trakeit, akciğer keseciklerinin iltihaplanması zatürree (pnömoni) diye adlandırılır.

Bronşların, soluk yollarının irkil­mesi, iltihaplanması başlıca soğuk­tan ileri gelir. Toz, duman, ispirto da bronşitin sebepleri arasında önemli yer alır.

Bronşit Nasıl Başlar

Belirtileri: Bronşit, çoğunlukla, burun nezlesi, sinüzit, anjin (badem­cik iltihabı) ile birlikte olur. Sıkıntılı, kuru, zor bir öksürükle, ağrılı, kazınır gibi his veren kan hücumu (konjessiyon) ile başlar, ateş yük­selir.

Bu hal, solunum yollarındaki ir­kilmenin, iltihabın yerine, şiddeti­ne, süresine göre değişiklik gösterir. İlk önceleri kuru olan öksürükler sonraları, balgamlı olarak gelir.

Birden başlayan bu şekil evegen (hâd) bronşit (trakeobronşit) diye anılır. Zamanla, solunum boruların­daki sümüksü zarın (mukozanın) direnci azalır, esnekliği kalmazsa bronşit yerleşir, süreğen (müzmin) bir hal alır. Bunun bronşları, bronş­çukları genişleten, gevşeten etkisiy­le, bronşektazi, nefes darlığı veren anfizem gibi daha önemli hastalık­lar başlar.

Tedavisi: Bronşitlerin tedavisin­de sülfamitler, penisilin, streptomi­sin gibi antibiyotik ilâçlar başarılı sonuçlar verir, ağır durumları ön­ler. İlâçlı sıcak buğular, göğse şişe çekme, vücudu sıcak tutma, sırta tentürdiyot sürme gibi eskiden beri kullanılan usuller de faydalıdır. Yüksek ateşli bronşitlerde sıcak banyolardan da iyi sonuçlar alınabi­lirse de, hekimin uygun göreceği ilâç­larla tedaviden ayrılmamalıdır; yeni ilâçlar bu gibi çarelere başvurmaya hacet bırakmaz. Bronşit tedavisinin yanı sıra, ateşi düşürmek, ağrıyı kes­mek, hastanın direncini, gücünü ar­tırmak için aspirin, antipirin, kinin, C vitamini gibi ilâçlar da gene heki­min tavsiyesine göre, verilir.

Bronşit Çeşitleri

Süreğen bronşitlerde bunun ne­den ileri geldiğini bulmak, tedaviyi ona göre yapmak gerekir. Süreğen bronşitlerin başlıcaları şunlardır;

Sertleşmeli (Sklerozlu) Bronşit­ler: Anfizem (göğüs şişkinliği) ile sonuçlanabilir (Bk. Anfizem).

Nezleli Süreğen Bronşit: Yuka­rı soluk borularının üst üste iltihap­lanmasından ileri gelir.

Astmalı Bronşit: Zaman zaman şiddetlenen nefes darlıkları ile ken­dini gösterir, sonunda kalp yetersiz­liği gelir. Bunda alerjinin de büyük bir payı vardır.

Bunların dışında, dumandan, özel­likle sigaradan dolayı, solunum bo­rularının irkilmesinden ileri gelen süreğen bronşitler de vardır ki bun­lar akciğer kanserinin hazırlayıcısı kabul edilir. Veremin ciğerlere yer­leşmesini de süreğen bronşit yapar. Ayrıca, basit nedenlerle açıklanamayan bronşitlerde urlar, bronş man­tarları gibi hastalıklar da akla gel­melidir.

Etiketler

Bunlarda İlginizi Çekebilir

YORUM YAZIN