Bromür ne işe yarar (Nedir)? Bromürler nerede kullanılır?

BROMÜRLER

Bromür tuzları tabiatta, özellikle deniz suyunda, deniz bitkileri ve hayvanlarında oldukça çok bulunur. Tedavide ilâç olarak kullanılan tuz­ları sodyum bromür, potasyum bro­mür, amonyum bromürdür. En çok sodyum tuzu kullanılır. Bu bileşikler serbest brom vererek etki gösterir. Başka brom bileşikleri serbest brom vermediklerinden brom tesiri gös­termez.

Bromürler merkez sinir sistemine tesir ederek hareket merkezini, ruh­sal merkezleri etkisi altına alır. Az miktarlarda brom verilen bir kim­sede sersemlik, dikkatsizlik göze çarpar. Doz yükseltilirse etki daha çok yayılır, tepkiler (refleksler) de za­yıflar. Bromürün duyu organlarına kötü etkisi olmaz. Bromürler hafif bir uyku verir, ağrı kesici etkileri yoktur.

Bromürlerin en önemli etkisi vü­cutta kasılmalara engel olmasıdır. Bundan dolayı, sara tedavisinde kul­lanılır. Bundan başka bromürlerden sinirli, hırçın olanlarla, uykusuzluk çekenler de faydalanırlar.

Sürekli, aşırı bromür alanlarda zehirlenme hali göze çarpar. Bromizm denilen bu zehirlenmede uy­kusuzluk, halsizlik, çöküntü (dep­resyon), sersemlik görülür. Deride de bazı döküntüler olabilir. Bromizm halinde ilâcı hemen kesmek, hastaya bol miktarda, klorür vermek gerekir.

Etiketler

Bunlarda İlginizi Çekebilir

YORUM YAZIN