Baharda Böceklerle Mücadele; Böcekler Hakkında Tüm Bilgiler

Böcekler hayvanların eklembacaklılar sınıfından ufak yaratıklardır. Çoğu kanatlıdır. Üçer çift bacakları vardır. Yu­murtadan ürerler. Yumurtadan çıkan kurtçuklar bir sıra başkalaşmalar geçirirler, en sonunda soylarının biçimini alırlar.

Böceklerin vücudu düzensiz halkalarla çift uzantılardan yapıl­mıştır. Halkalar sert yapılı dış iskeleti meydana getirir. Sertliği veren iskeletteki kitin maddesi­dir. Kitinin esnekliği olmadığından, böceğin hareket edebil­mesi için halkalar arasında in­ce deri kıvrımları bulunur.

Bir böceğin vücudu baş, göğüs, karın olarak üç kısımdır. Başta du­yarga (anten), ağız ve gözler vardır. Duyargalar bir çifttir, dokunmaya, koku almaya yarar. Gözler, ya basit gözdür, yani birkaç noktadan mey­dana gelmiştir; ya da birçok basit gözün bir araya gelmesiyle bileşik göz şeklindedir. Basit gözler alında, bileşik gözler ise başın iki yanında­dır.

Ağız kısmı besin almak içindir, böceğin cinsine göre çok değişik bi­çimleri vardır: Çiğneyici, yalayıcı, emici, emici-sokucu gibi.

Göğüsten kanatlar, bacaklar çı­kar. Bacaklar üç çift, kanatlar bir, ya da iki çifttir. Bacaklar görevleri­ne göre değişime uğrar: Kelebekler­de temizleyici, çekirgede sıçrayıcı, arıda toplayıcı, danaburnunda kazı­cı, daha başka böceklerde yakalayıcı, yüzücü, koşucu gibi, yaradığı işe göre değişik biçimler alır.

Vücudun içinde kalp borusu, bar­sak kanalı, sinir sistemi, cinsiyet or­ganları, solunum sistemi bulunur.

Böcekler yumurtadan çıkınca kurtçuk (larva) halindedir. Kurtçuk, çevresine bir kılıf örerek pupa saf­hasına geçer, bir süre böyle kaldık­tan sonra erin (yetişkin) hale ge­lir. Bazı böcekler yarım değişime uğ­rar, bunlarda pupa safhası yoktur, larva ergine benzer.

Böceklerin Zararları

“İnsanlar ektiğini, yetiştirdiğini değil, böceklerden, hastalıklardan arta kalanı elde ederler” sözü çok doğrudur. Gerçektende zararlı bö­ceklerin gerek doğrudan doğruya gerek dolayısıyla bize verdikleri zi­yan çok önemlidir. Her yıl milyon­larca ton ürün bu yüzden kaybol­maktadır. Böceklerin bitki, hayvan ürünlerini zarara uğratmasından başka, insanlara hastalık taşıyıcı, huzur kaçırıcı etkisi de ayrı bir önem taşır. Bu arada, ambarlanmış ürünlere zarar veren sayısız böcek­ler vardır. Bezelyeye, fasulyeye, pi­rince, nohuda, buğdaya, mercimeğe, una dadanan bu böcekler evlerde de görülür. Bir süre sakladığımız bu gibi besin maddelerinin zamanla böceklendiğine hepimiz çok defa rastlamışızdır.

Faydalı böcekler de yok değildir. Bunların bir kısmı zararlıları avla­dıkları, bir kısmı da asalak (para­zit) olarak gelişimlerini zararlı bö­ceklerde yaptıkları için onları yok ederler. Faydalı böcekler arasında hanım böceği ile kulağakaçanı saya­biliriz. Bunlar avcı böceklerdir. Arı da bal yaparak bizlere faydalı olur.

Zararlı Böceklerle Savaş

İnsanlar, yüzyıllar boyunca, gerek bitkilerden, hayvanlardan elde ettik­leri ürünleri, gerek kendi sağlıkları­nı korumak için böceklerle savaş­mışlardır. Bu arada, savaşma usul­leri gittikçe gelişmiş, şüphesiz, za­manımızda çok başarılı sonuçlar alınabilecek hale gelmiştir. Özellik­le kimyasal maddelerle yapılan savaş, XX. yüzyılda önemli ilerlemeler göstermiştir.

Böceklere karşı bugün kullanılan başlıca savaşma usulleri şunlardır:

-Biyolojik, kültürel, fiziksel, kimya­sal.

-Biyolojik Savaş. — Zararlı böcek­lerin, başka hayvanlar (memeliler, asalaklar, kuşlar, böcekler, bakteri­ler) tarafından yok edilmesidir. Bu­nun için, zararlı böceklerin düşman­larını bulup onları üretirler. Bu usul umulduğu kadar başarılı olmamış­tır.

-Kültürel Savaş — Bitkilerin, hay­vanların yaşayışına, bakımına ait bilgiler edinmek, zararlı böceklerin yaşayışını, bulaşma tarzını öğren­mek, haşerelere dayanıklı bitkiler yetiştirmek gibi, bilgiyle yapılan sa­vaştır.

-Fiziksel Savaş — Ezmek, toprak­tan silindir geçirmek, hendekler aç­mak, toplamak, yakmak, ışık tuzak­ları kurmak, ısıyı değiştirmek gibi usullerle yapılır.

-Kimyasal Savaş — Böceklerin yok edilmesinde çeşitli ilâçlar kullanılır. Bunlar solunum, sindirim, sinir yo­lundan etki gösterdiği gibi, hücre zehri, asit, alkali olması dolayısıyla yakıcı olanları da vardır.

Bu gibi ilâçlar ya sıvı, toz, gaz ha­linde püskürtme yapılarak, ya da yem olarak kullanılır. Çok çeşitleri vardır. Savaşta ilacın seçilmesi kadar uygulama şeklinin zamanının dozunun iyi seçilmesi de önemlidir. Bu ilaçlar gelişigüzel kullanılamaz. Çoğu zehirli olduğundan kullanırken yapılan hatalar sağlığa zarar verebilir. Aslında her kimyasal madde usulsüz kullanırsa zararlı olabilir. İlaçla savaşta bilgi, dikkat, tedbir yan yana gitmelidir. İnsan sağlığı ile sıkı ilgisi bulunani insanlara çeşitli tehlikeli hastalıkları bulaştıran ekonomik zararları önemli dereceyi bulan böceklerin başlıcaları şunlardır. Sinek, sivrisinek, hamamböceği, bit, pire, kene, tatarcık, güve, tahtakurusu, karınca.

Çeşitli böcekler ilkbaharda tomur­cuklanan ağaçlara musallat olur, to­murcukları kemirerek bitkinin gelişememesine yol açarlar.

Meyve ağaçlarında ve daha çok elma ağaçlarında görülen bazı böcekler vardır. Emici, so­kucu ve kemirici olan zararlı hayvanlar to­murcukları kemirir. Kolayca tahmin edebilece­ğiniz gibi bu hal ağacı dumura uğratmaya mah­kûm eder. Onun için mart sonu ve nisan içinde ağaçlar tomurcuklandığı zaman özel olarak ağaçlara sıkılmak için hazırlanan DDT’li ilâçlar kullanmak lâzımdır. Bu ilâcı yaparken bir yandan da benek ve leke hastalıklarını önlemek için zinepli bir ilâç kullanmanız gerekir. Böcek ilâcım sıkarken bu ikinci ilâcı da karıştı­rıp beraber püskürtebilirsiniz.

Etiketler

Bunlarda İlginizi Çekebilir

YORUM YAZIN