Badana Nasıl Yapılmalı? Badana yaparken nelere dikkat edilmeli?

Badana, duvarlara hem temizlik, hem de güzel bir görünüş sağlaması bakımından, her evin vazgeçilmez işlerinden biri­dir. Yağlı boyadan daha ucuza çıktığı, bu bakımdan sık-sık yeni­leme daha kolay olduğu için, badana bugün de daima kullanıl­maktadır. Badana ihtiyaca göre ya her yıl, ya da birkaç yılda bir yapılır. Çabuk kirlenen, islenen (kara lekeler) yerlerin sık-sık badana yapılması şarttır. Çok az kullanılan odaların duvarları temizliğini mu­hafaza ediyorsa her yıl badana edilmesi gerekmez.

Badana mevsimi, ilkbaharla son­bahardır. Çünkü 10°’den aşağı sıcak­lıkta badana yapmak doğru değildir. Hele evin dışı badana olacaksa buna çok dikkatetmelidir. Aynı şekilde, evin dışı badana edilirken, havanın fazla rüzgârlı olmamasına, badana edilen yerin hemen güneş almaması­na da dikkat etmelidir.

Evin içinde, odalarda yapılan ba­danalarda da, rüzgârdan, hava akı­mından kaçınılmalıdır. Bunun için, pencereler kapalı tutulmalıdır; çün­kü, duvarın rüzgâr alan yerleri ça­buk kurur, badana leke leke olur. Öte yandan, badana sırasında tozkaldırmamaya dikkat etmelidir. Kal­kan toz duvarlara yapışır badana­nın temizliğini, güzelliğini bozar.

hayatpedi badana 4

Badana Çeşitleri

Yukarıda kısaca bahsettiğimiz gibi badananın asıl amacı duvarlara gü­zel bir görünüş vermek, kirlenen du­varların temizlenmesini sağlamak­tır. Bunun için, ya kireç badanası, ya da tutkallı badana kullanılır. Du­varları yağlıboya ile boyamak, du­var kâğıdı ile kaplamak Batı ülke­lerinde daha yaygın bir usulse de biz­de daha çok kireç badanası tercih edilir. Çünkü gerçek bir dezenfektan (mikrop öldürücü) olması bakımından kirecin badanacılıkta ayrı bir değeri vardır.

Badana çeşitlerini birer-birer göz­den geçirelim.

badana hayatpedi

Badanadan Önce

Hangi çeşit badanayı kulla­nacak olursanız olun, bada­nadan önce duvarlar ıslak bezle iyice silinmelidir. Hele tutkallı, ya da plâstik badana ya­pacaksanız arap sabunlu suyla duvarları iyice silmeniz şarttır. Yoksa, badananız eski badananın üstünden duvara iyice işlemez; hem dalgalı olur, hem de sürtünenin üstü­ne çıkar. Hele duvardaki yağ lekeleri benzinle ovularak çıkarılmalıdır. Yağlı yerler ba­dana tutmaz.

Duvarların silinmesinden sonra yapılacak ikinci iş çat­lakların, çivi yerlerinin alçı ile sıvanmasıdır. Bundan sonra badanayı sürmeye başlayabilirsiniz.

KİREÇ BADANASI

Kireç badanası yapmak için, önce özel badana kireci alınır. Bu iş için nalburlarda macun haline getirilmiş badana kireci satılır. Bu kireci aldık­tan sonra kireç sulandırılmak ister. Sulan­dırılan kireç iyice süzüldükten son­ra kullanılacak hale gelir.

Badana yaparken, sürülecek ilk katın, duvara iyice işlemesine dikkat edilmelidir. Bunun için, ilk kat badana oldukça sulu hazırlanır. İkinci, gere­kirse üçüncü kat badanalar daha kalın olmalıdır.

Badanaların çıkmaması için, içine ya şap, ya da tuz konur. Katılacak tuz, şap %3 kadar olmalıdır.

TUTKALLI BADANA

Bu çeşit badanalarda kireç yoktur, adından da anlaşılabileceği gibi bun­lar, pudra haline getirilmiş tutkal ve boya ile hazırlanır. Tutkallı badana­nın en büyük özelliği, usulüne göre yapılırsa asla çıkmamasıdır.

Tutkallı badanayı kullanmadan ön­ce, iki saat kadar ılık suda bekletmek gerekir. Bu, tutkalın erimesini, boya ile iyice kaynaşmasını sağlamak için­dir. Genel olarak, 5-6 litre suya bir kilo badana karıştırmak yeter. Ba­dananın rengini fazla koyu bulursa­nız dilediğiniz kadar beyaz renklisiy­le karıştırarak açabilirsiniz. Bu ka­rıştırma işini badanayı ıslatmadan yapmak daha doğru olur; yani ısla­tacağınız kovaya önce beyaz bada­nayı koyar, sonra dilediğiniz renk­teki badanayı katmaya başlarsınız. Renk istediğiniz kıvamı bulunca ge­rektiği kadar ılık su koyabilirsiniz. Böylece, kalan badanaları da kuru-kuru saklama imkânınız olur.

PLÂSTİK BADANA

hayatpedi badana 1

Son yıllarda bizde plâstik badana boyaları da kullanılmaya başlanmış­tır. Bunlar yağlıboya fırçasıyla, yağ­lıboya gibi sürülür.

Plâstik badananın en büyük özelli­ği sürüldüğü yüzeyi çok iyi koruma­sı, istendiği zaman ıslak bezle silinebilmesidir. Bundan da anlaşılabile­ceği gibi, bir defa kuruduktan sonra bu badananın sürtünme ile çıkma tehlikesi yoktur. Üstelik, istendiği zaman silinip temizlenebilmesi de büyük bir üstünlüktür.

Plâstik badana, öteki badanalar­dan çok daha pahalıya mal olur, ama daha dayanıklı, daha güzel olması bakımından birçok kimseler tercih etmektedir. Yağlıboya fırçasıyla sü­rüldüğü için yapılması da daha çok zaman alır. Ancak dikkatli sürülürse bir kat boya bile yeter. Renkli plâs­tik badana kullanılıyorsa, ayrıca be­yazından da alıp, rengi istediğiniz kadar açabilirsiniz.

Sorularınızı basit bir şekilde yorum yaparak iletebilirsiniz…

Etiketler

Bunlarda İlginizi Çekebilir

YORUM YAZIN