Ayakkabı seçerken dikkat nasıl ayakkabı seçilmeli?

AYAKKABI

İnsanlar, soğuktan, sıcaktan, yağ­murdan, çamurdan korunmak için kendilerine birtakım giyecekler yap­masını ilk öğrendikleri zaman bu­nunla ancak bir ihtiyacı karşılıyor­lardı. Sonradan, evlerinde, barınak­larında olduğu gibi, giyim kuşamlarında da bir zevk gözetmeye başla­dılar.

Bütün elbiselerimizde olduğu gi­bi, ayakkabılarımızda da zevki gö­zetiriz. İyi giyinen bir kimse, şapkasından ayakkabısına kadar, ahenkli bir bütün yaratmaya çalışır. Bunun için, gene bütün giyim eşyasında ol­duğu gibi, ayakkabıda da yerine, za­manına göre seçilecek çeşitler var­dır. Bu arada, meselâ, spor kıyafet­le spor ayakkabı giyilir; bu kıyafet gezinti, dolaşma içindir; bir toplan­tıya, hele tiyatro, konser gibi yerlere bu kılıkta gitmek doğru olmaz. O gibi yerlere giderken salonkıyafeti tercih edilir. Çeşitli ayakkabıları bu bakımdan kısaca gözden geçirelim:

images

İskarpin— Kadın ve erkeklerin en çok giydiği ayakkabı cinsidir. Bu tip ayakkabının üst kısmı yani sayasıkısadır, bilekten aşağıdadır. İs­karpin gündelik hayatta en çok kul­lanılan ayakkabıdır. Bunun sporve salonçeşitleri vardır. Bu arada, ru­ganerkek iskarpini ancak salonlar­da giyilir; balolarda, resmi toplantı­larda da smokin, frak gibi, rugan is­karpin giymek şarttır. Kadınlar için böyle bir şart yoksa da onlar da ru­gandan yapılmış ayakkabıları daha çok bu gibi yerlerde, teklifli misafir­liklerde giyerler. (hayatpedi)

Potin — Fotinde denir. Ayağı, bi­lekten yukarı, aşık kemiğine kadar sarar. Spor bir ayakkabıdır, salonda giyilmez.

Bot— Ayak bileğini aşacak şe­kilde yapılmış bir cins küçük çizme­dir. Buna yarım çizmede denir. Bağ­lı, bağsız cinsleri vardır. Dağ ve ka­yak ayakkabıları da bot biçiminde yapılır. Bot tamamıyla dış hayat ayakkabısıdır; yağmurda, çamurlu havalarda giyilir.

Çizme— Bacağı dize kadar örten, uzun konçlu bir ayakkabıdır. Dizleri örten biçiminde olanları da vardır. Ata binenler çizme giyerler. Son yıl­larda biraz kısa cinsleri kadın ve erkekler arasında moda olmuştur; daha çok kışın yağmurlu günlerinde giyilir.

Mokasen— Kızılderililerin ayak­kabılarından örnek alınarak Ameri­ka’dan dünyaya yayılan bağsız bir ayakkabı biçimidir. Bizim yemeni­lerimize benzer. İskarpinden sonra en çok kullanılan ayakkabı şeklidir. Spor bir ayakkabıdır, salona pek gitmez. (hayatpedi)

Ayakkabıların deriden olduğu gibi lâstikten, kauçuktan, keten bezin­den, hatta kürkten yapılmış birçok çeşitleri vardır. Bu arada kadınlarlame denilen, parlak deriden bir ayakkabı çeşidini balolarda, düğün­lerde, salon toplantılarında giyerler. Kürk ayakkabılar arasında yalnız içi, ya dadışı kürk olanları var­dır. Bunlar ancak soğuk, karlı ha­valarda giyilir. Keten ayakkabı an­cak idman, spor yaparken kullanı­lır. Sandal da bir spor, yürüyüş ayak­kabısıdır. (hayatpedi)

ayakkabı, ayakkabı çeşitleri, ayakkabı bakımı, ayakkabı giyerken dikkat, ayakkabı kokusu, ayakkabı kokusu nasıl gider, ayakkabılar, ayakkabı türleri, ayakkabıya dikkat, ayakkabı modelleri, ayakkabı seçerken, ayakkabı numarası, ayakkabı genişliği deri ayakkabılar, deri ayakkabı bakımları, kadın ayakkabısı, kadın ayakkabısı bakımı, deri ayakkabı nasıl giyilmeli, deriler, deri ayakkabı boyası, deri ayakkabı parlatıcısı, deriyi parlatmak, iskarpin, potin, fotin, bot, çizme,mokasen, bot ayakkabı, botun sezonu, bot hangi havalarda giyilir, çizme nerede giyilir, keten ayakkabı nerede giyilir, keten ayakkabı

Etiketler

Bunlarda İlginizi Çekebilir

YORUM YAZIN