Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Çocuk Dişleri Ne Zaman Olgunlaşır? Ne Zaman Değişime Uğrar?

Çocuk Dişleri Ne Zaman Olgunlaşır? Ne Zaman Değişime Uğrar?

admin admin -
8 0

Çocuk Dişleri Ne zaman Olgunlaşır?

Çocuklar dişsiz doğar. Hem hayat­larının ilk aylarında dişe ihtiyaçla­rı yoktur, hem de daha kemikleri ge­lişmemiştir. İlk dişler 4-6 aylıkken çıkmaya başlar. Bunlar kesici diş­lerdir. Önce alt çenede, sonra da üst çenede ikişer tane olmak üzere, or­ta kesici dişler çıkar. Çocuk 8-9 ay­lık olunca yanlardan ikişer kesici diş daha çıkar, böylece kesici dişler 8’i bulmuş, yani tamamlanmış olur.

Bundan sonra hemen hemen altı ay kadar bir süre çocuklar yeni diş çıkarmaz. 12-14 aylık olunca ilk kü­çük azı dişler, 16-18 aylık olunca da köpekdişleri çıkar. Çocuk iki yaşı­nı doldururken de öteki küçük azılar çıkar, böylece yavrunun dişleri 20’yi bulur. İki yaşındaki bir çocu­ğun altta, üstte 1O’ardan 20 dişi var­dır. Bunlar kesiciler, köpekdişleri, küçük azılardır.

Artık bütün çocukluk dişleri çık­mış demektir. Bundan sonra 6-7 ya­şına kadar yeni diş çıkmaz.

Çocuk Dişleri Ne zaman Değişmeye Başlar?

Çocuğun ilk çıkan dişleri süt diş­leridir. Bunların hepsi 6 yaşından itibaren başlayarak, yavaş-yavaş de­ğişir, yerine kalıcı dişler çıkar. İlk değişenler ilk önce çıkmış olan orta kesicilerdir. Bunlardan da alttaki­ler daha önce değişir. 7-9 yaşlar ara­sında yan kesiciler değişir, yerine yenileri gelir. 9-12 yaşlar arasında ilk küçük azılar, 10-12 yaşlar arasında ikinci küçük azılar çıkar. Böylece 6yaşında başlayan diş değiştirme, 12 yaşında son bul­muş olur.

Süt dişlerinden sayılmayan, kalıcı dişler olan büyük azılar, süt dişleri­nin yerine gelen kalıcı dişlerle bir­likte çıkar. İlk bü­yük azılar 6-7 yaş­larında çıkmaya başlar. 11-13 yaş­lar arasında da ikinci büyük azı- lar çıkar. Böylece, her çeneye 4’erden 8 tane yeni diş eklenmiş olur;

12-13 yaşında bir çocuğun ağzında 28 tane diş vardır.

Eksik olan sadece her çenede ikişer büyük azıdır. Bunlara akıl dişi de­nir, genel olarak, 17-21 yaş arasında çıkarlar.

 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir