Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. SİGARA YAKILINCA NİKOTİN YOK OLUYORMU YOKSA ARTIYORMU?

SİGARA YAKILINCA NİKOTİN YOK OLUYORMU YOKSA ARTIYORMU?

admin admin -
9 0

Sigara Yanınca Nikotin Yok Olur mu?

Tütün yanarken içindeki nikoti­nin de tutuşup yandığı, böylece tütü­nün zararsız hale geldiği sanılır. Tü­tünün zararı yalnız dumanda kal­mış olan beşte bir nispetindeki ni­kotinden ileri gelmemekle birlikte, ileri sürülen bu iddia da hatalıdır. Nikotinin tehlikesi tütün yakılınca ortaya çıkar. Uçtaki ateş tütünün henüz yanmamış olan kısımlarını ısıtır, bunlarda bulunan, böylece ısınan nikotin zehri hemen buhar haline geçer, dumanla beraber Ak­ciğerin derinliklerine kadar girer.

images (26)

Sağlam insanlarda tütünün zara­rının belli olmayışı zararın bulun­mayışından değil, henüz ortaya çıkmayışındandır. Benzetmeyi aykırı görmezseniz, akciğerlere çekilen du­manın, burna çekilerek vücuda gi­ren tütünün zararlarını tekerlekli taşıtlara benzetebiliriz. Düzgün bir asfalttan geçen arabalar, o asfaltta bir bozukluk görülmezse, ona zarar vermiyor sanılır. Gerçekte, aşınma gene olmaktadır; ama asfaltın dayanıklılığı, kalınlığı dolayısıyla ken­dini belli etmemektedir. Yolun bir noktasında bir çatlama, kırılma, ze­delenme olursa gelip geçen taşıtlar orasını büyültür, asfalt parçalanır. Sağlam bünyeli bir insanın da, za­rar görmesine rağmen zarar görmü­yor sanılması buna benzer. Bir has­talık, bir kaza dolayısıyla ufak bir bozukluk, zedelenme başlarsa o sağ­lam insanı sigara oradan bozar, teh­likeye sokar. Bir bozukluk olmazsa bünye sağlam olduğundan zarar fark edilmez.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir