Hayat Pedi – Hayatpedi.com

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Yaşam
 4. »
 5. SİGARA İÇME İLE İLGİLİ 10 GÖRGÜ KURALI

SİGARA İÇME İLE İLGİLİ 10 GÖRGÜ KURALI

admin admin -
8 0

Sigara İçme İle İlgili Görgü Kuralları

images (28)

Bugün dünyada en az bir mil­yara yakın insan tütün içer. Bu dumanın tiryakiliği içki­den daha yaygındır, önemli bir yönü de günün her saatinde kul­lanılmasıdır. Bu bakımdan, tütün içmenin görgü kurallarıyla ilgisi vardır. Tütün içenler bunlara uy­mak zorundadırlar. Bu çok yay­gın maddenin genel bir yerde içil­mesi, verilmesi, yakılması, kulla­nılması ile ilgili kuralların önem­lileri şöyle sıralanır:

 • Tütün, içenin hoşuna gidebi­lir, ama içmeyeni rahatsız eder. Genel bir yerde, evde, misafirlik­te tütün içmek için durumu kav­ramak, ona göre davranmak ge­rekir. İzin alarak sigara içilebi- leceğini sanmak yanlıştır. Çün­kü, içmiyenler istemeye isteme­ye izin vermek zorunda kalırlar.
 • «Sigara İçilemez!» yazılı yer­lerde, özellikle tren, vapur, has­tanelerde, bazı işyerlerinde, bu yasağa aykırı davranarak tütün kullananlara, içilemiyeceğini ha­tırlatmak ayıp değildir.
 • Pipo, puro gibi dumanı kes­kin kokulu olan tütünleri, küçükyerlerde içmek doğru değildir. Kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar bu tütünlerin dumanından çok ra­hatsız olurlar.
 • Sigara içenlerin içmiyenlere kendi sigaralarından vermekte direnmeleri doğru değildir. İçmi- yenin reddetmekte hakkı vardır.
 • Sigara içilen salonda büyükler, kadınlar varsa, on­lar davranmadan sigara içmek doğ­ru değildir. En iyi­si önce paketi onla­ra uzatmak, almaz­larsa izin isteyip içmektir.
 • Başkalarının, özellikle kadınla­rın sigaralarını yakmak bir görgü kuralıdır. Yakın tanıdığınız olmı- yan bir kimsenin sigarasını ayağa kalkarak yakma­nız doğru bir dav­ranıştır. Misafir­likte, evsahibi, ka­dın olsun, erkek olsun sigaranızı yakmak isterse ilk davranış reddedil­mez, doğrularak sigara yakılır, te­şekkür edilir. Ağzında sigara ol­duğu halde bir başkasının, hele bir kadının sigarasını yakmak, af­fedilmez bir görgüsüzlüktür.
 • Kadınların, sigaralarını ya­kan erkeklere teşekkür etmesine lüzum yoktur. Kadın yerinden de kımıldamaz, ancak sigarasını ya­kacak şekilde doğrulabilir.
 • Kalabalık yerlerde, vapurdan, trenden çıkarken, kalabalık cad­delerde yürürken, sigara, pipo, puro içmek doğru değildir. Baş­kalarının üstünü başını yakmak tehlikesi vardır.
 • Kadınların sigara içmesinde eklere göre daha fazla kayıt­lar vardır. Görgülü bir kadın as­la sokakta sigara içemez; aynı şe­kilde işyerlerinde de sigara elde tüttüre tüttüre dolaşamazlar.
 • Tütün, bir evde içilsin, içilme­sin bulundurulur. Gelen misafir­lere sunmak bir görgü kuralıdır. Sigaralarını değiştirmek istemeyenlerin, misafirlikte durumu anlatmadan kendi paketlerinden sigara içmeleri kaba bir davranış sayılır. Öte yandan, sigara içen bir misafirin önüne, izmarit ve küllerle dolu bir tütün tablası koymak hoş karşılanmaz. En iyi­si, salonda bol ve içi temiz tab­la bulundurmalı, bunları dolduk­ça sık sık götürüp dökmelidir.

 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir