Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. TAHTASI KULLANILAN ORMANDA YETİŞEN AĞAÇLAR

TAHTASI KULLANILAN ORMANDA YETİŞEN AĞAÇLAR

admin admin -
30 0

images

Tahtası kullanılan, ormanda yetişen ağaçlar 

Ormanlarda yetişen, tahtası kulla­nılan ağaçların çeşitleri pek çoktur.

Bu ağaçların başlıca şunlardır:

 

   Meşe Ağacı — Gövdesi geniştir, boyu 35 metreyi geçer. Yüzlerce yıl yaşar, 2000 yıl yaşayan meşe ağaçları vardır. Sert, sık damarlı meşe kerestesi dayanıklılığı dolayısıyla pek değerlidir. Meşenin odunu, kömürü daya­nıklıdır, iyi yanar. Su ile teması olan yapılarda, köprü ayakları, gemi tek­neleri yapımında, mobilya işlerinde meşe ağacı başta gelir.

Meşenin kabuğundan elde edilen tanenderilerin sepilenmesinde kul­lanılır.

 

Gürgen Ağacı— Meşeye benzer. Yazın yaprakları koyu yeşildir. Sonbaharda daha güzel bir görünüş alır. O va­kit yaprakları açıklı, koyulu, kızılım­ tırak kahverengi olur. Gürgenin tah­tası pek değerli değildir, ucuz ev eş­yası yapmak için kullanılır. Sepetler, özellikle çilek sepetleri gürgen­den yapılır,

 

Atkestanesi Ağacı— Atların nefes darlı­ğına iyi gelen bir ilaç yapıldığından bu adı almıştır. İlkbaharda tomur­cukları açılan ilk ağaçlardan biridir. Atkestanesi yüzlerce yıl yaşar. Kes­tane biçiminde olan meyvelerini 15-20 yaşından sonra verir. Bu meyveler hayvanlara yedirilir. Tahtası be­yaz yumuşaktır. Döşeme, kaplama işinde kullanılır. Kabuğundan deri­ler İçin boya çıkarılır.

 

DişbudakAğacı— Çabuk büyüyen bir ağaçtır. Gövdesi oldukça düzdür. Me­şe kadar uzun yaşamaz. Boyu 20-30 metre arasındadır. Yapraklarının görünüşü çok güzeldir. Gençken açık kahverengi olan kabuğu, yaşlan­dıkça koyulaşır, ötesinde berisinde çatlaklar olur.

Dişbudak, tahtasının sertliği, es­nekliği ile kıymetli sayılan bir ağaç­tır. Kerestesi mobilya, gemi, araba yapmak için kullanılır. Baston, fıçı çemberleri, atlama sırıkları, tahtaları bu ağaçtan yapılır.

 

Kavak Ağacı— Sulak yerlerde yetişir. Beyaz yapraklı cinsine telli kavak da denir. Kavak çabuk büyür, ömür­lü değildir. Tahtası evlerdeki döşe­mede kullanılır. Kolay çatlamadığı İçin oyuncak, sandık, iskemle de ya­pılır. Kavakların İtalya’dan gelen

Lombardiya cinsi çok dallı budaklı­dır. Karakavak denilen cinsin de dallı, yukarıya doğru kıvrılır. Da­ha kısa boylu olan akçakavak tahta­sından bakımevlerinde kullanılan ka­lıplar yapılır.

 

Ardıç Ağacı — Verimsiz topraklarda ye­tişen bir ağaçtır. Yaprakları yaz kış dökülmez. Akdeniz bölgesinde yeti­şen bir cinsinden ardıç kotram çı­karılır. Ardıç ağacının tahtası kolay kesildiğinden, bundan kurşun kale­mi yapılır.

 

Porsuk Ağacı — Süs ağacı olarak da kullanılır. Tahtası iyi cila tuttuğun­dan doğramacılıkta değerlidir.

 

Kestane Ağacı — Yemişi yenen bu ağa­ca tatlı kestane de denir. Kestane ağacının tahtası, meşe tahtasına benzer, kıymetlidir. Nemden bozulmadığı için fıçılar, fıçı çemberleri, atlama sırıkları, taban kirişleri kes­tane tahtasından yapılır. Odunu, çı­tırtılı yanıp kıvılcım saçtığından, pek kullanılmaz.

 

Ceviz Ağacı — Bu ağacın özel bir koku­su vardır. Yeşil kısımlarında ağzı buruşturan acı bir madde bulunur. Bundan dolayı böcekler cevize zarar­lı olamaz. Ceviz tahtası hem sert, hem de hafiftir. Çok güzel damarları vardır. Çatlamadığı, iyi cila tuttuğu İçin mobilyaları güzel olur. Tahtası pahalı olan bir ağaçtır. Avrupa’ya mahun getirilmeden önce, mobilya­cılığın belli başlı tahtası cevizdi. Bu­gün de önemini korumaktadır.

 

Servi Ağacı — Bizde «mezarlık ağacı» olarak tanınan servi (selvi) uzun bo­yu ile ilgi çeker. Tahtası kokulu, re­çinelidir. Mobilya işlerinde pek kul­lanılmaz.

Çam Ağacı — Pek çok cinsleri vardır. Tahtası çok değerlidir. Her türlü marangozluk işlerinde kullanılır. Ta­laşından İp, tahtasından oyuncak yapılır. Çamdan endüstride kullanı­lan reçine, terementi gibi maddeler de alınır. Akçam tahtasından döşe­me tahtaları, piyano, keman gibi çalgıların ses kutuları da yapılır

 

Kızılağaç Ağacı— Kerestesi beyazdır. Kesilince kırmızılaşır. Mobilyacılık­ta kaplamalar, su üstündeki yapıla­rın direkleri kızılağaçtan yapılır.

 

Söğüt Ağacı — Ortalama 150 kadar çe­şidi vardır, birçoğunun tahtaları çok değerlidir. Döşemelerde, fıçı işlerin­de, marangozlukta kullanılır. Dalları sepetçilikte işe yarar.

 

Mahun Ağacı — Kerestesi pek değerli olan bu ağaç daha çok Orta Asya’da, Amerika’da yetişir. 17. yüzyıla doğru Avrupa’ya getirilmiştir. Tah­tası çok dayanıklıdır, mobilyacılık­ta kullanılır. Rengi siyahtır. En iyi cinsleri kırmızıya çalar.

Sedir Ağacı — Tahtası değerli olan bir ağaçtır. Mobilyacılıkta, işleme, yont­ma işlerinde kullanılır. Tahtası sert, dayanıklıdır.

 

Akağaç — Tahtası pek kıymetli ol­mamakla beraber, türlü yapı işle­rinde kullanılır. Esnekliği dolayısıyla mobilya işine çok yaramaz.

 

Palamut Ağacı — Hem meyvesi, hem de kerestesi kullanılan bir ağaçtır. Meyvesi endüstride, tahtası da maran­gozlukta kullandır.

 

Köknar Ağacı — Tahtası marangozlukta kullanılan büyük bir ağaçtır. Yur­dumuzda çok bulunur. Köknarın odunu da dayanıklıdır.

 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir