Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Bira nasıl yapılır sağlığa etkisi nedir?

Bira nasıl yapılır sağlığa etkisi nedir?

admin admin -
18 0

Bira, hafif bir içkidir. Alkol dere­cesi %l-9 arasındadır. Evlerde, lo­kantalarda, genel olarak, yemek sı­rasında içilir. Birçok ülkelerde içe­cek iyi su olmadığından yemeklerde su yerine bira içilir.

Bira, çimlenmiş arpadan yapılır. Çimlendirilmiş arpanın kurutulmuş haline malt denir. Bira yapmak için, çimlendirilen arpa kurutulduk­tan sonra su ile karıştırılır. Arpada­ki şeker suda erir, tortudan ayrılır. Büyük kazanlarda, şerbetçiotu ile beraber kaynatılarak, süzülür. Şerbetçiotu biraya, hoş bir koku vermek için katılır. Büyük kaplara konarak mayalanması beklenir. Mantargillerden bir bitki olan maya, biraya atı­lınca, biradaki şekeri ispirto ile karbonik asit gazına ayırır. Mayalan­madan sonra bir süre tutulan bira şişelere, fıçılara konarak satışa çı­karılır.

Bazı biralar açık, bazı biralar da koyu renktedir. Buna beyaz, siyah bira denir. Biranın rengi arpanın ku­ruma süresine göre değişir. Açık renkli biralardaki arpa az kurutul­muştur. Uzun süre kurutulan arpa­dan yapılan bira ise siyahımsı olur. Birçok kimseler siyah biranın daha acımsı olduğunu sanırlar. Gerçekte ise acılığı şerbetçiotu verdiği için, rengin tatla ilgisi yoktur. Siyah bi­ra, açık renk biradan daha kuvvetli­dir. Bu da kurutulan arpada malt denen maddenin daha çok oluşundandır.

Birçok içkiler gibi bira da açılınca içilmelidir. Havada açık bir halde ka­lırsa gazı kaçar, tadı değişir ve ek­şiyip bozulur. Şişesi açılıp bardağa boşaltılan bira buzlu halde değil­se bol bol köpürür. Bira bardağa boşaltılınca köpürmezse, kesik, dur­muş demektir.

Sağlık Yönünden Bira

Bira, alkollü içkilerin hafiflerin­den sayılır. İçinde karbon gazı, azot, gliserin, şekerli maddeler, vücuda kuvvet veren reçineler, iştahı açan şerbetçiotu gibi maddeler vardır. Bu bakımdan, besleyicidir. Az ölçüde kü­çük çocuklara da verilebilir. Bu, hem iyi yemek yemelerini sağlar, hem de vücutlarına kuvvet, dinlenme verir. Bira, az içince iştahı açar, idrarı söktürür, susuzluğu giderir.

Her gün öğle, akşam yemeklerinde bir büyükçe bardak bira içilebilir. Normal ölçü bir şişeyi aşmamalıdır.

Normal ölçü şöyledir:

Her gün içenler: 1 şişe; arada sı­rada içenler: en çok 4 şişe.

Çok bira içmek midede büyüklük yapar. Damarları genişletir, kana da etki yapar.

Az içilince oldukça faydalı bir içki olan bira, bazı kimselere hiç yara­maz. Şeker hastalarına, kanda üre­nin toplanmasına yol açan böbrek hastalıkları çekenlere, mideleri dü­şük olanlara, şişmanlara bira zarar­lıdır. Üretim organlarında bozukluk olanlara da bira çok defa iyi gelmez.

Bira Mayası

Biranın mayalanmasında kullanı­lan bira mayası küf ve mantar cin­sinden bir bitkidir. Bu maya, mide­nin, barsaklarm öğütme, sindirme bozukluklarma karşı kullanılan iyi bir ilâçtır. Barsaklarda, besinlerin parçalanmasından doğan zehirli maddeleri değiştirip yok eder; ayrı­ca barsak yaraları ile ishallere kaf.şı da iyi gelir.

Bira mayası, sık sık kan çıbanı ve şirpençe çıkaranlara, apselere, egza­ma gibi deri hastalıklarına iyi gelir. Şeker hastalıklarında bu gibi çıban­lar fazla görüldüğünden bira maya­sı bu hastalığın cerahatli ihtilâflarına iyi tesir eder. Kullanılacak bira mayasının taze olması şarttır.

Bira mayası ilâç olarak günde iki, üç kahve kaşığı ölçüsünde, suya ka­rıştırılarak içilir.

Alkolün Zararları Nelerdir?

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir