Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Biber Nasıl Yetiştirilir?

Biber Nasıl Yetiştirilir?

admin admin -
25 0

Patlıcangillerden bir bitkidir. Av­rupa’ya Amerika’dan gelmiştir. XVI. yüzyıldan beri Macaristan’da papri­ka denilen dolmalık biber yetiştiri­liyordu, oradan Rumeli’ye geçmiş, Anadolu’ya yayılmıştır. Başta uzun biberle dolmalık biber olmak üzere birçok türleri vardır. Toz olarak kul­lanılan kırmızı biberle kara biber başka bitkilerden elde edilir; yalnız, uzun biberin bir cinsi kurutulup övütülerek iri taneli kırmızı biber ola­rak kullanılır (Bk. Baharat).

Biberin besin değeri pek yoktur; yalnız, bütün sebzeler gibi, selülozlu bir maddedir, bu bakımdan, bağırsakların çalışmasını kolaylaştırır. Acılı­ğının da faydasının yanı başında za­rarı da olabilir: Acı maddeler, mi­de salgılarını kamçılıyarak iştahı açarsa da, midesinde, bağırsaklarında iltihap, yara (ülser) olanlara karaci­ğer, safra kesesi, böbrek hastalarına dokunur. Bunun için, biberi az ye­melidir.

Biber Nasıl Yetiştirilir?

Biber oldukça kolay yetişen bir bitkidir, tarlalarda, satış için, geniş ölçüde üretildiği gibi, ev bahçelerin­de de günlük ihtiyacı karşılamak üzere az bir emekle yetiştirilebilir.

Yurdumuzda başlıca şu cins bi­berler yetişir.

Uzun Yeşil Biber: Acıdır. Sala­tada, turşuda kullanılır.

Uzun Sarı Biber (Çarliston Bibe­ri): Acı değildir; kaba, etlidir.

Dolmalık Yeşil Biber: Rengi açık yeşildir. Oldukça acıdır.

Dolmalık Sarı Biber: Acı değil­dir. Dolma yapmak için en çok bu cins aranır.

Domates Biberi: Domatese ben­zer; yayvan yapılıdır. Acı değildir. Rengi kırmızıdır, salça yapmaya ya­rar.

Kırmızı Biber: Acıdır. Kurutu­lup övütülerek iri toz biber olarak kullanılır.

Biber yıllık bir bitkidir, tohum­dan üretilir. Biber tohumu beş yıl kadar dayanır. Toprağa atıldıktan sonra on beş gün içinde çimlenir. Bi­ber güneşi, sıcağı, rutubeti sever; kumlu-killi topraklarda iyi yetişir. Boyu 1 m’yi bulur. Beyaz çiçekler açar.

Tohum, ilkbaharda, havalar ısın­maya başlayınca öbeklere serpilirse de, önceden sıcak gübre yastığında yetiştirilip fidelerin baharda bahçe­ye, tarlaya aktarılması daha iyi olur. Fideler pek nazik değildir, fide yastı­ğından doğrudan doğruya tarlaya alınabilir; yalnız, sık bulundukları yerden çıkarılıp ılık yastıkta bir ke­re şaşırtma yaptıktan sonra tarlaya, bahçeye dikilecek olursa daha kuv­vetli yetişir.

Fideler toprağa dikildikten sonra bir kere su verilir, ondan sonra, ha­valar elverişli gidiyorsa, on beş gün su verilmez. Sonra bol su verilip toprak pek kurumadan, çapa yapılır. Bir hafta sonra yeniden sulanarak çapalanır. Çiçek açınca su verilmez. Döl döktükten sonra yemden su ve­rilerek çapa vurulur. Biber suyu çok sevdiğinden, bundan sonra iki gün­de bir, salma suyla, sulamalıdır.

Bibere bazı hastalıklar gelebilir. Bunlardan fitium barianum denilen bir hastalık fideleri çürütür. Bu sı­rada fidelere çok su serpmemeye dik­kat etmelidir. Ayrıca, özel ilâçlarla hastalığa karşı savaşa geçilir. Pitoftora omnivora denilen mantardan ileri gelen bir hastalıkta da biberin yaprakları solar. Buna karşı bordo bulamacı kullanılır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir