Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Beyin Apsesi Beyin Hastalıklarının Başı

Beyin Apsesi Beyin Hastalıklarının Başı

admin admin -
18 0

Beynin çeşitli yerlerinde meydana gelebilen içi ce­rahat dolu iltihaplardır. Bu iltihap­lara sebep olan mikroplar beyne çe­şitli yollarla girebilir. Süreğen (müz­min) ortakulak iltihapları beyin ap­selerinin ilk sebebidir.

Yıllarca süren bir ortakulak ilti­habının mikropları günün birinde kulağın arka kemiklerinde tahribat yaparak beyne gelebilir. Aynı şekil­de, burunda, alın çevresindeki boş­luklarda, göz çukurlarında meyda­na gelecek iltihaplar da beyin apsesi­ne yol açabilir. Ayrıca, baş çarpma­larında meydana gelecek kafatası çatlakları, çökmeleri, buralardan gi­recek mikroplardan dolayı, beyin ap­sesine sebep olabilir. Vücut içindeki iltihapların mikroplan da kan vası- tasiyle beyne gelerek burada bir, ap­se yapabilir.

Belirtiler. — Apsenin olduğu ke­simde şiddetli baş ağrıları duyulur. İlâçlarla kolay kolay giderilemiyen bu ağrılarla birlikte bazan ateş de olur. Ancak, ateş şart değildir. Bazı beyin apselerinde ateşin hiç yüksel­mediği görülmüştür. Beyin apsesinin başka belirtileri baş dönmesi, göz kararması, kusmalar, görme bozuk­lukları, nabız yavaşlamasıdır. Vücu­dun çeşitli yerlerinde tutukluklar, karıncalanmalar olabilir, vücut gün­den güne zayıf düşer.

Tedavi. — Beyin apsesinin asıl kurtarıcı tedavisi ameliyattır. Bü­tün beyin ameliyatları gibi bu ame­liyat da oldukça ince, tehlikeli bir ameliyattır, büyük bir dikkat ister. Bir beyin uzmanının yapacağı itina­lı bir ameliyat bütün sıkıntıları or­tadan kaldırabilir.

Beyin apsesi siilfamitli ilâçlarla, antibiyotiklerle de tedavi edilebilir. Apsenin beyne yaptığı basıncı azalt­mak için zaman zaman kan almak, omurilik suyunu boşaltmak, şiddet­li müshiller vermek gibi tedavi usul­leri de vardır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir