Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Benzinle neler temizlenir?

Benzinle neler temizlenir?

admin admin -
19 0

Temizlik işlerinde, leke çıkarmada da kullandığımız bir sıvıdır Benzin.

Kısaca bu mükemmel doğal kaynağı tanıyalım:

Ham petrolün damıtılmasından elde edilir, parlayıcı, renksiz bir sıvıdır. Yakılabilir bir madde olduğundan dolayı kullanıldığı yerler pek çoktur. Uçak, otomobil, motosiklet, jeneratörler, deniz motorları benzinle çalışır.

Benzin yanıcı ve patlayıcı bir sıvı olduğu için evlerde çok bulundurulmaz. Yal­nız, günlük hayatımız içinde de ben­zinden birçok işlerde faydalanırız. Bu arada, temizlik işlerinde, leke çı­karmada benzin kullanılır. Ayrıca yanıçı madde olarak çakmaklarda da işe yarar.

Benzinle Neler Temizlenir?

Benzin yağı çabuk erittiği için te­mizlik işlerinde çok iyi sonuç verir.

Elbise: Kirlenen, yağlanan elbi­seler benzinle temizlenir. Bu gibi iş­ler için temiz benzin alınır. Özel ola­rak yapılan çakmak benzini de bu işi görür. Temizlenecek elbise iyice silkilip, fırçalandıktan sonra, toz bırakmayan beyaz bir bez patiska, ya da Amerikan bez parçasına ben­zin bolca damlatılarak elbisenin kir­li yerleri, fazla bastırılıp sürtülme­den, silinir. Dikkat edilecek nokta, benzinli bezi bir yere değil, kirli el­bisenin her tarafına sürmektir. Bir nokta fazla temizlenirse, rengi açıla­bilir. Koyu renk kumaşlar benzinle’ temizlenince biraz parlar. Bunu ön­lemek için benzine pek az gaz karış­tırılır.

 

Ayakkabı: Süet ayakkabılar, ge­nel olarak, benzinle temizlenir. Ayakkabı önce küçük, kılları sert bir fırça ile fırçalanır. Lekeler, tüy bırakmayan bir beze benzin dökülerek silinir, sonra da özel boya taşı ile sü­et boyası yapılır.

Deri ayakkabılardaki kirler, birik­miş boya artıkları da benzinle te­mizlenir. Ya bir bez parçasına, ya da yumuşak kıllı bir küçük fırçaya ben­zin dökülerek, ayakkabı silinir, fır­çalanır.

İpekliler: İpekli kumaşlar sa­bunlu suyla yıkanınca, çoğunlukla, yumuşaklıklarını, renklerini kaybederler. Onun için, ipeklileri ya ben­zinle, ya da maden esanslarıyla yı­kamalıdır.

İpekli bir elbise için ortalama 1-1,5 kilo benzin kullanılır. Bu benzi­nin önce yarısını derince bir leğene koyarak elbiseyi içine daldırmalı, çok kirli yerleri hafifçe ovuşturduk­tan sonra, sıkmadan, süzülmeye bı­rakmalıdır. Çıkan benzin kirlidir. Bunu, bir şişeye koyunca kirler şişe­nin dibine durulur, üstte kalan kı­sım yeniden kullanılabilir. Bu süzül­meden sonra, leğeni silerek içine benzinin yarısı konur, elbise daldı­rılır, gene süzülmeye bırakılır. El­biseden benzin temiz çıkınca, elbise temizlenmiş demektir.

Eldivenler: Az kirli eldivenler, ele giyilerek, benzine batırılan yu­muşak bir bezle silinir. Çok kirli eldivenler, bir tas içine konan ben­zine batırılarak sıkılır. Bu iş, sıkı­lan eldivenden çıkan benzin duruluncaya kadar tekrarlanır. En sonra sıkılır, temiz bir bez üstüne kona­rak, kuruyuncaya kadar bırakılır. Beyaz glase eldivenleri kuruyunca­ya kadar talk tozu ile ovmak fay­dalıdır.

Parkeler: Evlerimizde cilâlı dö­şeme tahtaları ile parkelerin temiz­liğinde de benzinden faydalanılır. Temizlenecek tahta, parke önce gü­zelce süpürülür. Üzerindeki kirleri çıkarmak için ya ayağa geçirilen özel sert fırçayla, ya da telle kazı­nır, süpürülür. Bundan sonra âdi ben­zin bir leğen içine dökülerek, bezle tahtalar silinir. Benzini bez sıkılıp kirlendikçe, başka kaba süzmelidir. Parkeler, tahtalar, benzinle silindik­ten sonra, cilâ sürülerek parlatılır.

Benzinle Çıkarılan Lekeler Nelerdi?

Eritme usulüyle yapılan leke çıkar­mada en çok benzin kullanılır. Ben­zinle çıkan lekelerin başlıcaları şun­lardır:

Mum lekesi: Eski, kalın mum tabakası halindeki lekeler önce ka­zınır, fırçalanır, sonra benzine batı­rılmış bir tamponla silinir. Leke il­kinde çıkmazsa, benzinle bir daha silinir.   «

Yağ lekesi: Benzine batırılan bir bezle silinir. Döşemedeki yağ leke­si benzin dökülerek ıslatılan bir bez tamponla ova ova temizlenir.

Çamsakızı lekesi: Her , cins ku­maştan benzinle çıkarılır. Temiz bir bez benzine batırılarak lekeli yer si­linir. Elbiselerdeki otomobil yağı gi­bi kirli yağlardan ileri gelen lekeler de benzinle çıkarılır.

Dikkatli Olmalı!

Benzin kullanırken çok dikkatli ol­malıdır. Parlayıcı, patlayıcı bir mad­de olduğu için benzin şişesinin ya­nında ateş, alevli şeyler bulundur­mak tehlikelidir. Çünkü benzinden, görünmez bir buhar çıkar, bu buhar şişeden hayli uzağa yayılır, oradaki bir ateşten alev alabilir. Onun için, benzinle temizlik yaparken, dikkat­sizce kibrit çakmak, alevli şeyler kul­lanmak tehlikelidir. Hatta yıkanan elbiseyi şiddetle silkelemek, ovuş­turmak bile tehlikeli olabilir.

Evlerde temizlik için bulunduru­lan benzinle çakmak benzini, ya ban­yoda özel bir dolapta, ya da mutfak­ta bulaşık yerinin altındaki dolapta saklanmalıdır. Evde çok az benzin bulundurmalıdır. Uçucu olduğu için ağzı açık bırakılmamalı, yeri sık sık gözden geçirilmelidir. Şişenin üzeri­ne “Benzin” yazılı bir etiket de koy­mayı unutmamalıdır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir