Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Belkemiği hastalıkları nelerdir?

Belkemiği hastalıkları nelerdir?

admin admin -
22 0

Belkemiği Hastalıkları

Kemiklerin, eklemlerin uğradığı bütün hastalıklar belkemiğinde de görülebilir. Başlıcaları şunlardır:

Raşitizm: Bu hastalık D vitaminsizliği sonucu olarak büyüme, gelişme çağında kemik örgüsündeki kireçleşmeyi geciktirir. Bu arada, belkemiğinde eğrilikler olur, bunlar raşitizmin şiddetine göre değişir. Belkemiğiyle birlikte kaburga ke­miklerinde de biçim bozuklukları görülür. Böylece, çocukluk çağında geçirilen, iyi tedavi edilemeyen raşitizm insanı hayatı boyunca kam­bur bırakacak bir sakatlığa yol aça­bilir.

Kemik Veremi (Pot hastalığı): Verem basilinin omurlara yerleşme­siyle meydana gelen belkemiği vere­mi de omurgada şekil bozuklukları bırakabilir.

Eklem Hastalıkları: Romatiz­ma, çeşitli mikroplarla meydana ge­len iltihaplar, urlar gibi sebeplerle belkemiğinde hareket bozuklukları, ağrılar olur. Bu hastalıklardan ba­zıları eklemin oynaklığını bozarak ankiloza, böylece belkemiğinde şe­kil bozukluklarına yol açabilir.

Gelişme çağındaki çocuklarda, hiçbir hastalığa bağlı olmadan, kö­tü alışkanlıklar, kötü yaşama şart­ları belkemiği eğriliklerinin sebebi olabilir. Uygun olmayan masalar, sı­ralar, iskemleler, yataklar bu bakım­dan pek önemlidir. Çocuğun oturu­şu, yürüyüşü üzerinde ana, baba ve öğretmenlerin büyük etkisi olmalı­dır. Çocuğun masada, sırada oturur­ken öne fazla eğilmemesine, sağa, sola bükülmemesine dikkat etmeli­dir. Gerek otururken, gerekse yü­rürken elden geldiği kadar dik dur­maya gayret etmelidir. Yatakların çok fazla yumuşak olması, karyola somyalarının gevşekliği de belkemi­ğinin biçimini, durumunu bozabilir.

Bebeklikten beri çocuğun duru- miyle yakından ilgilenmek, hastalık­ların zamanında teşhis ve tedavisi ileride başa gelebilecek birçok bel­kemiği bozukluklarını, daha ağır hastalıkları önler.

Belkemiğinde çeşitli kemik hasta­lıklarının başlamasında düşmelerin, vurma ve çarpmaların, kemik zede­lenmesinin büyük payı vardı. Bun­dan dolayı, bu gibi hallere gereken önem verilmeli, hele devam eden ağ­rı ve hareket bozuklukları bekletil­meden incelenmelidir.

Disk Fıtığı: Omurgayı mey­dana getirmek üzere birbiri üzerine oturan omurlar arasında omurlar• arası diski adı verilen, kıkırdaktan yapılmış bir halka vardır. Omurlar bu diskler vasıtasıyla oynaklıkları­nı elde ederler. İki omur arasına gi­ren disklerin ortasında yumuşak bir çekirdek kısmı bulunur. İşte bu çe­kirdek bazı hallerde, bir yırtıktan, fıtık gibi çıkarak, belkemiğinde ağ­rılara, hareket bozukluklarına, sinir kökleri üzerindeki baskısı ile nevral­jilere yol açar. Son zamanlarda yapı­lan incelemeler disk fıtığının siyati­ğin en sık rastlanan sebebi olduğunu ortaya koymuştur.

Disk fıtığında hastalar belde ağrı, kaslarda kasılma (spazm), bir ba­cakta, ya da her iki bacakta birden, siyatik sinir boyunca, ağrı duyarlar. Gövde bir yana doğru bükülür. Bu bükülme fıtığın bulunduğu yanın tersine doğrudur. Eğilmek, oturmak son derece güçleşir, hasta ayakta durmayı, ya da yatmayı tercih eder, baston yutmuş gibi kıpırdanmadan durmak isteyen bir hali vardır.

Disk fıtığı çoğunlukla şunlardan ileri gelir; Ağır bir şey kaldırmak, kaba et üzerine düşmek, gövdenin iki cisim arasında sıkışması, yüksek bir yere uzanarak eşya koymak, almak gibi.

Başlangıçta belde, bir şey kayar gibi olur,’ şiddetli bir batma duyu­lur. İlk belirtiler çoğunlukla yatak­ta dinlenmekle hafifler, bu iyilik bir­kaç ay sürer. Sonradan hafif bir ha­reket, düşme, çarpma gibi bir sebep­le yeniden teper.

Bazı hastalar sorguları sırasında fıtığa sebep olabilecek hiçbir olay hatırlıyamazlar. Bunlarda başlan­gıç ani değilse de belirtiler bir kaza geçiren kadar ağır olabilir.

Disk Fıtığı Tedavisi: Koruyucu bir tedavi olarak yatakta dinlenme şarttır. Sert yatak daha uygundur. Ağrı dindirici ilaçlar, sıcak tatbiki faydalıdır.

Disk fıtığı olan bir kimse ağrı nö­betini getirecek hareketlerden şid­detle sakınmalıdır. Bu gibi hastala­ra kuşak tarzında korsalar yapıla­rak fıtıklı olan omurlar tesbit edi­lir, sinir üzerindeki baskının kaldı­rılmasına yardım edilir. Böylece has­tanın ağrıları hafifler.

Disk fıtığında ameliyat yapılarak çıkık kıkırdağın kaldırılması en ke­sin tedavi yoludur. Bu sayede hasta­lar yeniden sağlıklarına kavuşma imkanını bulurlar.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir