Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Beden Eğitimi ve Spor Arasındaki Fark Nedir?

Beden Eğitimi ve Spor Arasındaki Fark Nedir?

admin admin -
20 0

Beden Eğitimi ve Spor

Burada, sporla beden eğitimi ara­sındaki ayrıntıyı belirtmek isteriz:

Sporda başkalarını geçme amacı var­dır; bundan dolayı, insanı bir yarış­ma çabasına sürükler, bunun sonu­cu olarak, birtakım spor hareketleri vücudun normal gücünün üzerine çıkmasını gerektirir. Sporların bazen zararlı olması bundandır. Beden hareketleri ise vücudun normal gücü sınırları içinde kalır; amacı da hiçbir zaman yarışma değildir; eriş­kinlerde beden faaliyetlerini düzen­lemek, çocuklarda da normal geli­şimi sağlamaktır.

Vücut hareketlerini geliştirmek, organları kuvvetlendirmek için, ge­rekince yardımcı araçlardan da ya­rarlanarak jimnastik yapmak çok eski çağlardan beri çeşitli toplumlarda görülmüştür. Bu arada, Eski Mısır’da, Eski Yunanistan’da, Asya’nın birçok ülkelerinde toplu halde de jimnastik hareketleri yapılırdı. Bunlarda gözetilen amaç, sağlıktan çok, insanları savaşa hazırlamaktı.

Sa­vaşın insan gücünden çok topa, tüfeğe dayandığı daha sonraki çağlarda beden eğitimine verilen önem azaldı. Ancak, XIX. yüzyılda İsveç’te, Almanya’da, İsviçre’ de, Fransa’da kurallara bağlı yeni beden hareketleri pek yayıldı, okullara da ders olarak konuldu. Bu ara­da, İsveç jimnastiği denilen beden hareketleri son zamanlara kadar başta geliyordu.

Sonradan, vücudun gelişmesi, be­denin kuvvetlenmesi için, her gün, çeşitli işlerde yaptığımız tabiî ha­reketler esasına doğru gidildi. He- bert metodu ile düzenlenen bu ha­reketler, vücudu yürüme, sıçrama, tırmanma, koşma, yüzme, kürek çekme gibi, hayatla ilgili faaliyetle­re hazırlamayı, vücudu bu yönden geliştirmeyi göz önünde tutuyor.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir