Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Kazanımların Tek Amacı Para Olmamalı

Kazanımların Tek Amacı Para Olmamalı

admin admin -
23 0

Maddi ve Manevi Başarılar

Şunu da unutmamalıdır ki maddi amaçlar yerine manevi amaçlarda başarı kazanma imkânları daha çok­tur. Hayatta tek amacı para kazan­mak olan bir adam, bu emeline ko­lay kolay erişemez, çünkü ortada el­bette çok büyük engeller vardır. Kar­şılaşacağı engeller de maddi şeyler olduğu için, onu çabuk yıldırır. Ma­nevi bir amacı benimsemiş bir kim­se ise, bu işte karşılaştığı engelleri, azim, sebat gibi manevi kuvvetlerle daha kolaylıkla yener. Basit bir ör­nek: Bir arkadaşınızla yola çıktınız, diyelim. Arkadaşınızın amacı yolda para bulmak olsun; sizin amacınız ise yolda birine yardım etmek. Ar­kadaşınız yolda pek kolay-kolay pa­ra bulamaz ama siz, yolunuzun üze­rinde, yardım edebileceğiniz bir kim­seye hemen daima rastlayabilirsiniz.

Manevi başarıların zevki de bü­yüktür. Arkadaşınız yolda para bu­lursa acaba sizin birine yardım et­mekten duyduğunuz kadar zevk du­yacak mıydı? 

İnsan, varlıklı olmakla başarılı ol­muş sayılmaz. Büyük adam olmak, başkalarının acılarına derman ara­mak, insanların daha huzurlu yaşa­maları için çalışmak, insanlığa fay­dalı keşiflerde, icatlarda bulunmak, meydana getireceği sanat eserleriyle kendisinin de, mensubu bulunduğu milletin de adını yaşatmak… İşte asıl başarı bunlardır. Pek çok para kazanmış olduğu halde hayatta hiç­bir başarı kazanamamış insanlar çoktur; öte yandan, zengin sayılmayacakları halde amaçlarına ulaşmış, yani başarıyı hakkiyle elde etmiş ha­yat kahramanları da sayısızdır. 

Hayatta manevi amaçları benim­sersek kazandığımız başarılar da manevi, o ölçüde de zevkli, haz dolu olur. Maddi başarı gelip geçicidir, manevi başarılar daha derin, daha süreklidir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir