Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. İşinizi Sevin Her İşin Başı Sevigidir

İşinizi Sevin Her İşin Başı Sevigidir

admin admin -
25 0

Her İşin Başı Sevgi

Başarının ilk anahtarı kendine gü­vense ikinci anahtarı da, hiç şüphe­siz, sevgidir: Hangi işe, neye karşı sevgi duyuyorsanız onu daha kolay başarabilirsiniz. Çünkü bizi bir işte yıldıran, dolayısıyla, başarısızlığa uğratan, bıkmadır. Sevdiğimiz bir şeyden kolay kolay bıkamayacağımız için, bir işe karşı sevgi besliyorsak, karşımıza çıkan engeller bizi çabu­cak, hatta bazen hiç, yıldıramaz. Sev­diğimiz işi bırakmamak, onu umdu­ğumuz sonuca ulaştırabilmek için, başka imkânlar ararız.

Öte yandan, sevgi insanın kendi­sine de güven verir. Böylece, kendine güven anahtarı işe, sevgi anahtarı da başarıya giden yolu daha kolaylıkla açar. Başarıda hayal genişliğinin de bü­yük bir payı vardır. Karşılaştığımız zorluklar, engeller önünde yeni im­kânları düşünürken zihnimizi işleti­riz; ilk bir iki imkân kendiliğinden aklımıza gelebilir ama daha çok im­kânlar, çıkar yollar bulabilmemiz hayal gücümüzün genişliğine bağ­lıdır.

Yalnız, burada, hayal genişliği ile hayalperestlik arasında büyük bir ayrıntı olduğunu unutmamalı, ikisi­ni birbirine karıştırmamalıdır.

Hayali geniş bir kimse gerçekle­rin sınırları içinde dolaşır, gerçek­lerden ayrılmadan yeni imkânları araştırır. Hayalperest bir kimse ise gerçeklerden uzaklaşır, hiçbir hesa­ba uymayan, hiçbir akıl yürütmeye dayanmayan ihtimallere dalar gider. Birincisi başarıya ne kadar yaklaşır­sa, İkincisi de başarıdan o kadar uzaklaşır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir