Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Yaşam Kalitenizi Bilgiyle Arttırın

Yaşam Kalitenizi Bilgiyle Arttırın

admin admin -
31 0

Daha İyi Bir Hayata Doğru

İnsan içinde bulunduğu durumu varabileceği en son durum olarak gördükçe başarıya ulaşamaz; çün­kü bu düşünce ona görünmez bir sınır çizer, ayaklarını köstekler. Ba­şarı kazanmak isteyen bir kimse bugünkünden daha üstün bir varlık ola­bileceğine inanmalı, daha iyi bir ha­yata erişebileceği umudunu besle­melidir.

Ne yazık ki, insan hayatında çok önemli bir payı olan, insan kaderini geniş ölçüde yaratan bu psikolojik etkene daima gereken yeri veremiyo­ruz. Çocuklarımızda gerçek güven­lik duygusunu yaratamıyoruz; bu duyguyu geliştirecek şekilde hareket edemiyoruz. Çoğu zaman tam tersi bir yol tutuyoruz: Çocuklarımızı ge­rekmediği yerlerde bile kırıyoruz. Baskı altında tutuyoruz. Onların yapmaları gereken işleri kendi ken­dilerine yapamayacaklarını sanıyo­ruz. Bu yüzden onların bütün işle­rine karışıyoruz. Onları daima ken­dimize göre değerlendirmeye çalışı­yoruz. Kendimizle ölçüyoruz. Böyle­likle çocuklarımızda yalnız başları­na bir iş yapamayacakları düşüncesini meydana getiriyoruz. Bir değer eksikliğini, önemsizlik duygusunu, bunların kaçınılmaz bir sonucu olan güvensizlik duygusunu yaratıyoruz.

Bu duygu sanıldığı gibi çocukluk­la beraber son bulmaz. İnsanın ya­şadığı sürece peşinden gelir. İnsanın bütün yaşayışında, davranışlarında, düşüncelerinde, duygularında, deği­şik şekillerle, daima kendini göste­rir. Birçok çocukların, gençlerin, ye­tişkinlerin zekâ bakımından yeterli, çok iyi bir durumda olmalarına rağ­men işlerinde kendilerinden bekle­nen, beklenebilecek sonuçlara ulaşamamalarının, önemli başarılar gösterememelerinin, hatta zaman za­man, başarısızlıklarla karşılaşmala­rının en önemli nedenlerinden biri­ni burada arayabiliriz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir