Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Eğitimin Hayatımızdaki Önemi Çok

Eğitimin Hayatımızdaki Önemi Çok

admin admin -
24 0

Eğitim ve Başarı

Eğitim ve öğrenim çağlarında edi­nilen çeşitli bilgi, kültür bir insan için hayat yolunun pek lüzumlu araç­ları, gereçleri, hatta azığı gibidir. Ancak, araçlar, gereçler nasıl eskir, yıpranır, azık da tükenirse; öğrenim-eğitim yıllarında edinilen şey­ler de eskir, yıpranır, tükenir; hiç değilse değerden düşer. Bundan do­layı, başarıya ulaşmak, ömür boyun­ca başarılı kalmak, başarıyı çoğalt­mak için, okulda edindiğimiz bilgi­leri daima beslemeli, onları günün gerekleriyle yenilemelidir.

ogretmen_basari

Bugün dünyada artık hiçbir mes­lek yoktur ki, hızla evrimleşen çağ­daş uygarlık temposundan uzak ka­labilsin; Başarıya ulaşmak, başarılı kalmak isteyen herkes mutlaka bu tempoya ayak uyduracaktır. Başarı­lı insan, düşünme kabiliyetlerini, bıkmadan, usanmadan, gelişen yeni­liklerle aydınlatmalıdır. Kafamızın yeni gelişmelerle beslenmesinin so­nu yoktur.

Bir gencin, hayat yolculuğuna çı­karken, çok dikkat etmesi gereken bir nokta da gerçek kabiliyetinin hangi alana eğilimli olduğunu hata­sız tayin edebilmesidir. Bir kimse; yaradılışını, eğilimini, kabiliyetini, hatta zevkini kendi zihin laboratuarın da çözümleyebilirse ki bu ko­nuda dünyanın en büyük yetkilisi bizzat kendisidir. Yürüyeceği yolda sendelemek ihtimali, her halde, geniş ölçüde azalır.

Çalışkan olmak, yılmamak, ge­çici başarısızlıklardan dolayı umut­suzluğa kapılmamak her gencin ilk plânda göz önünde, akılda tutması gereken hususlar arasında olmalıdır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir