Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Bağırsak Hastalıkları Nasıl Meydana Geliyor?

Bağırsak Hastalıkları Nasıl Meydana Geliyor?

admin admin -
18 0

Bağırsak Hastalıkları

Vücudun beslenme gibi en hayati olaylarında ödev alan bağırsakların hastalanması, başka organlarımız üzerinde de kötü sonuçlar yaratır.

Bağırsaklar vücudumuzun beslenmesinde en önemli işler­den birini gören organlarımızdır. Yediklerimizi dişlerin ezme­si, tükürüğün yumuşatmasıyla ağızdan başlayan sindirim midede gelişir, bağırsaklarda da, besinlerin kana geçmesiyle, tamamlanır; geri kalan lüzumsuz maddeler de gene bağırsaklar yolundan dışarı atılır.

Bağırsaklar, biçimlerine, görevleri­ne, yerlerine göre çeşitli adlar alır­lar. İnsanlarda 8-10 metre kadar olan bağırsakların 6-8 metresi ince barsak, 1,5-2 metre kadarı da kaim bağırsaktır.

İnce Bağırsak: Mideden hemen sonra gelen bağırsaklardır. 30 cm. ka­dar olan ilk parçasına onikiparmak bağırsağı denir. Bu parça hareketsiz­dir. İçinde vater kabarcığı denilen bir kabarcık vardır ki pankreasla karaciğerden gelen kanallar birleşerek buraya açılır. Pankreasın sindi­rim mayalarını taşıyan salgısı ile ka­raciğerin yaptığı safra bu kabarcık yolundan onikiparmak bağırsağına dökülür.

Kalın Bağırsak: Bağırsakların ince bağırsaktan sonra gelen parçasıdır.

İnce bağırsakla kalın barsak arasında kolon kapağı adı verilen bir kapak vardır. Kalın barsak, bitiminde bir büzücü kasla çevrilmiş olan anus (makat) vücudun dışına açılır.  

Kalın bağırsağa kısa ve çıkmaz şek­linde olan başlangıç parçasına körbağırsak denir. Bundan sonra, boğum­lu uzun parçası, kolon gelir. Son par­ça S biçimindedir. Bu parçanın so­nundaki düz kısma rektum (göden) denir. Körbağırsağın dibinden apandis çıkar. Apandis solucan biçi­minde küçük bir bağırsaktır. Ortala­ma uzunluğu 7-12 santimetre, çapı 3-8 milimetredir (Bk. Apandisit).

Bağırsakların Sindirimdeki Rolü Bağırsaklar, midede sindirilmeye başlamış, özsularla karışmış besinlerin sindirim işinin devam ettiği yerdir. Bağırsağa akan safra ve pan­kreas salgılarıyla, barsak özsuları besinlerdeki son parçalanmayı da yaparak onları artık barsak çeperin­den geçip emilecek hale getirir. Ay­rıca, normal halde bağırsaklarda bu­lunan flora adı verilen mikropların da sindirim olayına etkileri büyük­tür. Flora bozulursa sindirimde güç­lükler, hastalıklar belirir.

Vücudun beslenme gibi en hayati olaylarında ödev alan bağırsaklar çe­şitli hastalıklara uğrayabilir. Elimiz­de olan, olmayan sebeplerle meyda­na gelen bu hastalıkların vücudun genel durumu, daha başka organla­rı üzerinde de kötü etkileri olur.

Aşağıda başlıca barsak hastalık­larım, bu önemli organlarımızı has­talıklardan, kötü etkilerden koru­mak için neler yapmamız lâzım gel­diğini göreceğiz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir