Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Banyo Neden Yaparız? Banyo ve Temizliğe Dikkat!!!

Banyo Neden Yaparız? Banyo ve Temizliğe Dikkat!!!

admin admin -
26 0

Sık sık yıkanıp temizlenmek Herkesin uyması gereken sağlık kurallarının başında gelir.

“Banyo vücudumuzun sağlık şartları arasında en başta gelenlerinden biridir. Çünkü, dışarıdan gelip derimizin üzerinde toplanan mikropları ilk önce yıkanmakla giderebiliriz; ayrıca, banyonun vücut solunumunda da önemli bir yeri vardır:

Bilirsiniz ki derinin içinde her ya­na yayılmış bir halde, birçok kan da­marları, ter bezleri, sinir uçları var­dır. Deri bunlar sayesinde beslenir, vücutta toplanan zehirleri dışarı atar, dışarıdan gelen etkiletin sertli­ğini, yumuşaklığını, soğukluğunu, sı­caklığını duyar.

Derinin bu işleri gereği gibi yerine getirebilmesi için temiz olması, yani üzerindeki gözenek denilen ufacık de­liklerin açık bulunması gerekir. Çün­kü deri daima terlediği için vücut, el­biseyle örtülü de olsa, dışarıdan ge­len tozlar, ufak yabancı cisimler, ter­le karışarak, bir kir tabakası meyda­na getirir, bu tabaka gözenekleri ka­par, vücudun deri yolundan solunu­muna engel olur. Ayrıca, birtakım mikroplar da bu kirlerin içine karı­şınca, derinin üzerinde iltihaplar, si­ vilceler, çıbanlar olur; mikroplar bu yoldan vücuda girerler.

­ İşte, bütün bunlardan dolayı, sık sık yıkanmamız gerekir. Bu yıkan­mayı da bugün, daha çok, banyo şeklinde yapıyoruz. Ayrıca, denize girmeye de banyo denir ki bunun sağlık yönü başlı başına gözden geçi­rilecek ayrı bir konudur. Öte yandan, hekim­likte, çeşitli hastalıkların iyi edilme­sinde baş vurulan çamur banyosu,; kaplıcalarda, ılıcalarda şifalı su ban­yoları da vardır. Biz burada, yıkanıp temizlenmek üzere yapılan banyoyu sağlık bakımından gözden geçire­ceğiz.

Banyoda Temizlik Şartları

İnsanların daha sağlıklı, daha sağ­lam olmalarında temizliğin payı çok büyük olmakla birlikte, Batı’da vü­cudun belli zamanlarda yıkanması ancak son yüzyıllarda âdet olmuş­tur. Bu arada, birçok Avrupa ülkele­rinde aylarca, yıllarca yıkanmayan, suya girmeyen kimseler pek çoktu. Bunlar, vücutlarının pis kokusunu kapatmak için bol bol koku sürer­lerdi. Gene Avrupa’da, yıkanma âde­ti başladıktan sonra bile bugünkü anlayışımızda bir temizlik görüşü­ne ulaşabilmek için yıllar geçmiş­tir.

Oldukça yakın yıllara kadar, bir ılık suyun içine girip ovalanmak, aynı banyo suyu ile birkaç kişinin daha yıkanması olağandı. Buna karşılık, Doğu’da, özellikle Müslüman ülke­lerde eskiden beri çok daha sağlık­lı bir yıkanma yolu tutulmuştur. Müslümanlığın şartlarından ‘olan te­mizlik, sık sık yıkanmayı şart koş­tuğu gibi, temiz su ile yıkanmayı da bir zorunluluk haline getirmiştir. Bu bakımdan Müslüman milletler bu­günkü anlamında temizliği Batılılardan çok daha önce öğrenmiş bu­lunuyorlardı. Avrupa’da, halkın doğ­ru dürüst yıkanacak yerleri olma­masına karşılık, İslâm ülkelerinde, modern hamamlar mevcuttu.

Bugün bile banyoda yıkanma, her yerde gereğince yoluna girmemiştir diyebiliriz. Birçok Avrupa ülkelerin­de hâlâ banyoya doldurulan su için­de, bu sudan üstlerine, başlarına dö­kerek yıkananlar vardır. Gerçekte ise, su dolu banyoda otururken, musluktan alınan su ile yıkanmalı, sonunda bol su dökünmelidir. Ban­yoya dalıp orada yıkananlar vücut­larının her yerinde o suya bulaşan kirleri üzerlerinde, ağızlarında, bu­runlarında taşıyarak çıkarlar, te­mizlendik sanırlar.

Banyo yapmanın en temiz şekli, önce sabunla, su ile yıkanmak, on­dan sonra, sıcak su dolu banyo küvetinin içine girmektir.

Banyonun Faydaları

Sıcak su banyosu, deri üzerindeki kirleri iyice eritip gözenekleri açtığı böylece vücut solunumunu daha iyi sağladığı gibi, ayrıca, kanın dışarı­dan ısıtılmasını sağlar ki bu da ban­yonun bir başka faydasıdır.

Sıcak su banyosu derideki damarları genişle­tir, kalp atışını, solunumu artırır, terlemeyi bollaştırır. Yalnız, bu ter­leme, havada olduğu gibi buharlaşıp serinlik veremeyeceği için, su dışın­da sıcaklıktan olan terlemeden çok farklıdır. Sıcak su içinde, dışa yakın damarlar genişler, daha çok kanı ısı­tıp vücudun ortalarına sıcaklık gö­türürler.

İnsan banyodan çıkınca bu damarlar eski durumlarına çabucak dönemezler. Bunun için, ısınmış kan soğuk hava ile karşılaşınca daha ça­buk soğur, yalnız banyodan aldığı sı­caklığı değil, kendi eski sıcaklığını da kaybeder. Üstelik, vücuttaki yan­ma da azalır.

Deri altında soğuyan kanın vücudun ortalarına girmesi oraları da soğutur, soğuk algınlığına yol açar. İşte bütün bunlardan dola­yı, banyodan çıkar çıkmaz iyi sarın-, malı, sıcak bir yerde dinlenmelidir.

Vücudun sıcaklığı banyodan son­ra da korunur, böylece yavaş-yavaş düzene girmesi sağlanırsa banyo­nun vücuda daha başka bakımlar­dan da faydası olur. Bunu kısaca şöyle anlatabiliriz:

Vücudumuzda hormonlar, elektro­litler (bileşik cisimleri elektrik yardımıyla elemanlarına ayırmaya yarayan cisimler), daha birçok çeşitli maddeler vardır. Bunların her biri suda erir. Suda eriyen bir cismin, su sıcak olunca, hele karıştırılınca daha çabuk eridiğini de hepimiz bi­liriz: Bir bardak suya atılan şeker, çayın sıcaklığı ile er ya da geç eriyecek­ken, çay karıştırılırsa daha çabuk erir.

İşte, tıpkı bunun gibi, kan ne ka­dar ısınırsa, ne kadar hızlı dolaşır­sa vücuttaki cisimleri o kadar çabuk, o kadar iyi eritir. Böylece, vü­cut bunlardan daha çok fayda görür.

Soğuk ve Ilık Banyolar

Soğuk su banyoları, sıcak banyo­ların tam tersi bir etki yapar. Bu arada, damarların gerilimini, gücü­nü artırır; vücut içerisindeki yan­mayı kamçılar, böylece vücudu ısı­tır. Kalp atışı, solunum artarsa da kalp daha güçlü çalışır, soluk alma daha genişler. Deride damarlar dar­dır, kan içerilere kaçar. Bunun so­nucu olarak, mesane, bağırsaklar da­ha iyi çalışır.

İltihaplı, eveğen (hâd) hastalık­larda ılık, az ılık banyolar vücut sı­caklığını biraz artırarak, kalbi, kan dolaşımım’ daha iyileştirmeye ya­rar, böylece daha birçok organların iyi çalışmasını sağlar.

 

Güzelliğinizin Anahtarı: BANYO

her kadının en ucuz, en kolay elde edebileceği bir güzellik müstahzarıdır. Bütün gü­zellik ilâçlarının içinde en etkileyicisi de sudur. Banyo, her şeyden önce, vücudu te­mizlemek için yapılırsa da bunun dışında de­ğişik ısılarda su ile, çeşitli müstahzarları için­de eriterek hazırlanan banyolar, vücut güzel­liği bakımından da büyük faydalar sağlarlar.

Banyo yapmadan önce yüzünüzdeki makyajı iyice temizleyin. Buharın saçları bozdu­ğunu da unutmayın. Saçlarınızı yıkamak niyetinde değilseniz başı­nıza su geçirmez bir başlık giymeniz doğru olur.

Uzun saplı bir vücut fırçası ile vücudunuzu rahatça temizliyebilirsiniz. Sırtınızı yumuşak vuruşlarla, dikkatle fırçalamalısmız. Dirsekleriniz, ayaklarınız en çok özen isteyen kısımlardır. Hele ayak topukları çok dikkat ister. Banyoya girmeden önce ayakları­nızın topuk kısımlarını yağlamanız doğru olur. Sıcak suda topuk­lardaki sertlik kısmen yumuşar, bundan faydalanıp topuklarınızı fırçalamalı, sertlikleri yok etmelisiniz.

Uykusuzluktan şikâyetçiyseniz, su dolu banyonun içinde uzun süre kalabilirsiniz. Çok yorucu işler yapıp, yorgunluğunuzu din­dirmekle birlikte iyice temizlenmek için banyo yapıyorsanız, suya iki kaşık amonyak dökmeyi ihmal etmeyin. Belki önce banyonun kokusu hoşunuza gitmez ama, sudan çıkınca koku kaybolur, siz de iyice temizlenmiş olursunuz.

 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir