Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Atom Bombasının Geçmişten Günümüze Etkisi

Atom Bombasının Geçmişten Günümüze Etkisi

admin admin -
20 0

Atom bombası yeni bir hastalığın doğmasına yol açmıştır. İkinci Dün­ya Savaşı’nda kullanılan bu bomba yakıp yıkarak, bir anda binlerce ki­şiyi öldürmüş, bunun dışında da, çevreye saldığı radyoaktiviteden do­layı, daha binlerce kişinin sağlığını bozarak onları ya ölüme sürüklemiş, ya da sakat bırakmıştır.

Atom bombasının patlamasıyla do­ğan kuvvetli bir radyoaktivite alam bölgedeki canlıları günlerce ışınların etkisinde bırakır. Patlama yerine ya­kın olanlar radyoaktif ışınları fazla aldıklarından kısa zaman sonra ölür­ler. Birdenbire öldürücü doza yakın ışınlarda ise şu belirtiler görülür: Kusma, sürgün, ateş, halsizlik, so­nunda ölüm.

Radyoaktif ışını daha az alanlar­da da çeşitli hastalıklar olur. Kusma, birkaç hafta aradan sonra deride kan oturmaları, kanlı sürgün, kılla­rın dökülmesi, çeşitli yaralar bunla­rın başlıcalarıdır. Vaktinde tedavi edilmezse hastaların yarısından ço­ğu ölür. Ölüm sebebi kansızlık, ka­namalar, vücudun asit-kalevi denge­sinin bozukluğudur.

Radyoaktif ışınlar oldukça az alın­mışsa, birkaç hafta sonra kan hücre­lerinde azalma, kansızlık baş göste­rir. Bunlar tedaviyle iyileşir, ölüm çok az görülür.

Atom bombasının maydana getir­diği radyoaktivitenin insanlar üze­rindeki etkisi zamanımızın devam eden araştırmaları arasındadır.

Atom bombasının patlamasıyla çevreye yayılan radyoetkerı (radyo­aktif) ışınların insan bünyesinde, gö­rünür yaraların dışında, daha bir­çok zararlı sonuçlara yol açtığı da bilginlerce belirtilmektedir.

İlk atom bombası 6 ağustos 1945’ te Hiroşima üzerine atılmış, bu 350.000 kişilik şehrin %67’si yanıp yıkılmış, 65.000 kişi ölmüş, 69.000 ki­şi yaralanmıştı. İkinci atom bomba­sı 9 ağustos 1945’te Nagasaki üzeri­ne atılmış, 39.000 kişi ölmüş, 25.000 kişi yaralanmıştır.

atom

Savaştan sonra bu yaralıların ki­misi iyi olmuş, kimisinin ise yarala­rı bir türlü kapanmamıştır. Bomba­ların doğrudan dağruya etkisi altın­da kalmayacak derecede uzakta olan­larda sonradan şimdiye kadar bilinmeyen hastalıklar görülmüştür.

Gene bilginlerin incelemelerine gö­re, atom ışınımları canlı varlıkların bünyelerinde birtakım değişiklikle­re yol açmakta, bu değişikliklere uğrayan hayvan, bitki bir azmanlık göstermektedir. Bu arada, atom isotopları uygulanan hayvanların yav­ruları analarından, babalarından çok daha iri ölüyorlar, bitkilerde de bu yolla çok iri cins ürün elde ediliyor.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir