Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. BİZANS DEVRİNDE PARALAR VE ETKİLENDİKLERİ MEDENİYETLER

BİZANS DEVRİNDE PARALAR VE ETKİLENDİKLERİ MEDENİYETLER

admin admin -
17 0

Bizans Devri (The Byzantine Empire)

bizans hayatpedi

Elen — Roma kültürü ve Akdeniz’deki Roma hâki­miyeti, üçüncü asrın sonunda devrini tamamlamış ve İs­tanbul’da bir Bizans devleti kurulmuştur. Bu devirlerde

şehirlerin muhtariyeti kaldırılmış ve sikke basma imtiyazı yalnız devlete bırakılmıştır.

 

İlk sıralarda eski inanışlar bir müddet daha baki kalmış ve tanrılar yaşatılmış ise de Hıristiyanlığın yerleş­mesinden sonra, haç ve mukaddes bayrak üzerine işlen­miş olan İsa’nın monogramı da sikke resmi olarak kul­lanılmıştır. Sanat bakımından ifadesiz ve birbirine benzeyen paralardaki tasvirler, önceleri yandan görünürken sonraları önden yapılmaya başlanmıştır. Bu şekil, bundan sonraki paralarda âdet olmuştur.

Sikkelerde, Roma devrinin uzun unvanları yerine şimdi ( efendimiz ) manasına gelen kelimelerin baş harf­leri kullanılmıştır.

M. S. V. yüz yılda başlayan Bizans’ın parlak dev­rinde ise, sikkelerin üzerinde hükümdarlarla birlikte şerikleri, evlatları, kardeşleri ve kudretli generalleri de bulunmuştur.

 

VIII. yüz yılın sonunda, sikke resmi olarak İsa’nın büstü de kullanılmaya başlanmıştır. Bakır sikkelerin yü­zünde imparatorun tasviri yerine İsa’nın resmi, tersinde İsa’nın ismi bulunuyordu.

Geniş sınırların para ihtiyacını karşılamak üzere, maden darlığı yüzünden, eski bakır paralar tekrar basıl­dığından, yassı ve ince bir hale girmiştir. Kıymetli ma­denden olanlar ise daha çok incelmiştir.

 

X. yüz yılda sikkelerde görülen çukurluk, para dar­bında bir özellik meydana getirmiştir. ‘Scyphati’ denilen bu kaşık şekli, madenin fazla inceliğinden sikkeye şiddetli vuruş sırasında yukarıya doğru kıvrılmasından ileri gel­miştir. Daha sonraları, Bizans’ın çöküntü zamanları olmuş, kıymetli madenlerden sikke darbı hakkı Venediklilere geçmiştir. Haçlı istilası ile Selçuk ve Osmanlı Türk’lerinin genişlemeleri de Bizans’ın sikke darbını fakirleştirmiş ve sona erdirmiştir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir