Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Sağlık Bakımından Asitlere Karşı Tedbirler

Sağlık Bakımından Asitlere Karşı Tedbirler

admin admin -
21 0

Katı, sıvı, ya da gaz halinde bulu­nan, çoğunlukla ekşi, hattâ yakıcı maddelerdir. Türlü çeşidi vardır. Me­sela, salataya koyduğumuz sirke de, temizlik işlerinde kullandığımız kez­zap da birer asittir.

Asitlerin başlıca özelliği, çeşidine göre, az, ya da çok yakıcı, tahrip edi­ci olmasıdır. Kezzabın dokunduğu yeri yaktığını, parçaladığını hepimiz biliriz.

Böylece keskin bir asit bir yeri­mize değecek, dökülecek olursa, de­riyi yakar, daha derinlere inerek do­kuları parçalar. Bu gibi durumlarda hemen tedavi yoluna gitmelidir, ge­cikme tehlikeyi artırır. Kezzap gibi keskin bir asit boğazdan alınmışsa mideyi yıkamak çok tehlikelidir. Bu­na karşı asit panzehirleri kullanılır. Bikarbonatlar, manyezi kalsine, ki­reç sütü, amonyak, zeytinyağı, yu­murta akı, süt bu panzehirlerin baş- lıcalarıdır. Şiddetli bir asit zehirlen­mesinde bu esaslar üzerine hazırlan­mış ilâçlar kullanarak tedavi yapı­lırken hastanın kalbini kuvvetli tu­tacak tedbirler de alınır.

Asit Kazalarına Karşı

Kezzap (nitrik asit), tuzruhu (kloridrik asit), kükürt asidi (asit sülfü­rik), vitriol keskin, yakıcı asitlerdir. Bunlar evlerde mermerlerin, taşla­rın, fayansların, özellikle helâ taşla­rının temizlenmesinde, ağartılmasın da kullanılır. Bunlar, dikkat edilmez de dökülecek olursa, değdiği yeri ya­kar, insanın elini, yüzünü tahrip et­tiği gibi giyecekleri, eşyayı parçalar.

Otomobil kazalarında, akümüla­törden akan tuzruhu (kloridrik asit) tehlikeli durumlar yaratabilir. Kaza­da hafif yaralanmış bir kimse, akü­mülatörün asidi bir yerine değmiş­se orada bu yüzden tehlikeli bir ya­ra açılır, çünkü asit yaraları da, tıp­kı ateş yanıkları gibi en zor iyileşen yaralardır. Bu gibi yaralar, kazadan hafif kurtulanların bile yaralarını tehlikeli bir duruma sokar, kırıkla­ra yapılması gereken ameliyatları geciktirir.

Bu gibi kazalarda alınacak ilk ted­bir asidin bulaştığı bölgeyi sabun­lu bol su ile yıkamaktır. Bunun yanı sıra derhal hekim çağırmalı, ya da hasta hastaneye kaldırılmalıdır.

Sağlık Bakımından Asit

Sirke, limon, limon tozu (asit sit­rik) hafif asitlerdendir. Bunlara asidül denir. Bu gibi asitler vitaminli maddelerdir, iştah açıcıdır.

Birçok ilâçların da esasında asit bulunur. Aspirin ve benzerleri (asit asetil salisilik), kâfuru asidi (asit kanforik), sarı pansuman (asit pik­rik), göz suyu (asit borik), gargarı,ı suyu (asit salisilik), süt asidi (asit lâktik) bunların başlıcalarıdır. Bun­lar, hekim tavsiye etmişse, gene onun tavsiye ettiği şekilden dışarı çıkma­mak şartıyla, tehlikesizce kullanı­labilir.

Fenol (asit fenik) de evlerde dezenfeksiyon (mikrop öldürme) iş­lerinde kullanılmak üzere bulundu­rulabilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir