Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Asteriyoskleros Olmamaya Dikkat Edin!

Asteriyoskleros Olmamaya Dikkat Edin!

admin admin -
18 0

Damarların sertleşmesinden ileri gelen bir hastalıktır. Daha çok ileri yaşlarda görülür. Erkeklerde kadın­lardan çok olur.

Kalpten çıkan ana atardamar, git­tikçe incelen damarlara ayrılarak vücudun her yanına dağılır. Normal halde bu damarlar yumuşak ve es­nektir, içlerinden geçen kanı bu es­neklikle güzelce dağıtabilirler. Bazen, çeşitli sebeplerden dolayı, bu damarların iç tabakalarındaki hüc­reler bozulup kireçlenir. Bu hal za­manla ilerler, damarlar sertleşir. İş­te buna arteryoskleros (arterioscelerose) denir.

Damarların sertleşmesinde yaşlı­lık kadar, yiyeceklerin, içeceklerin de büyük payı vardır. Bu arada, etli, yağlı yemekler, alkol, tütün de da­mar sertliğinin başlıca sebepleri ara­sındadır.

Ateryoskleros Belirtileri

damar_sertligi_kilolu_mkle

Arteryoskleroslu kimseler yemek­lerden, ufak bir kafa yorgunluğun­dan sonra baş ağrısı duyarlar; otu­rup kalkarken vücutları ağrır. Ku­lak uğultusu, çınlaması, baş dönme­si, göz kararması da arteryosklerosun başlıca belirtilerindendir.

Tedavinin başında pehriz gelir. Damar sertliğine uğramış kimseler deniz kıyısı yerlerde de, çok yüksek yerlerde de oturmamalıdırlar. Temiz hava almalı, zihin yorgunlukların­dan kaçınmalıdırlar.

Hastalığın te­davisinde iyotlu ilâçlar kullanılır, ye­rine göre elektrik tedavisine, ılık su banyosuna da başvurulur. Bu arada doktorun uygun görmediği besin maddelerini almamak, perhize dik­kat etmek yerinde bir hareket olur.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir