Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Kız Çocuklarının Sırdaş Seçimi

Kız Çocuklarının Sırdaş Seçimi

admin admin -
23 0

Kız Çocuklarının Sırdaşı

Önergen kızlar için sır­daşın seçilmesi işi bü­yük bir önem taşır. Bu çağdaki kız henüz dış dünya ile duygu münase­betleri, kuracak bir du­rumda değildir. Kendi başına buyruk olabile­cek imkânlardan mah­rumdur. Başkalarına benzemek amacıyla bir­çok yersiz işler yapabi­lir. Önergen kız iyi olan, olmayan tarafları göremez. Benzemek istediği kimsenin bütün özellik­lerini kazanmaya çalı­şır. Önemli sayılan, beğe­nilen arkadaşlarına ben­zemek isteğini duyar.

Gerek erkek, gerekse kız önergenler beğenil­mekten, övülmekten faz­la hoşlanırlar. Çevrele­rinde beğenilen yaşıtlarıyla, ya da daha büyük çocuklarla arkadaş olmaya çalışırlar.

Önergenlik çağındaki kız çocuklar, genel olarak, daha çok kendilerini yakından ilgilendiren bazı problemlere ait meraklarını giderebilmek, sırlarını açabilmek, varlıklarını kaplayan, kendilerini endişeye sürükleyen değişikliklerin taşıdıkları anla­ma ulaşmak, üzüntülerini, dertlerini söyleyebilmek, başkalarının da ken­dileri gibi olup olmadıklarını anla­mak, sırlarını öğrenmek için arka­daş ararlar. Arkadaşlarının yalnız kendileriyle ilgilenmelerini, başkala­rına karşı yakınlık göstermemeleri­ni isterler. Başkalarına yakınlık gösteren arkadaşlarından soğurlar, uzaklaşırlar.

kız çocukları sırdaş

Önergenlik çağında bulunan erkek çocuklara gelince, bunlar daha çok, toplu bir halde yapılan işleri gerçek­leştirebilmek, oyun oynayabilmek, spor yapabilmek amacıyla arkadaş edinirler.

Önergen kızlar da, erkek çocuklar da çabuk etkilenirler. Arkadaşlarına kolaylıkla uyarlar. Bu bakımdan, annelerin, babalarım öğretmenlerin, okul yöneticilerinin çok dikkatli ol­maları, önergen çocuklar arasında kurulan arkadaşlıkları çeşitli eğitim ve spor faaliyetleriyle yararlı bir ha­le getirmeye çalışmaları zorunluluğu vardır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir