Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Ergenlik Döneminde Arkadaşlık Seçimi

Ergenlik Döneminde Arkadaşlık Seçimi

admin admin -
20 0

Ergenlikte Arkadaşlık

Ergenlikte (bülûğ çağında) er­kek çocuklar da, kızlar da bir yan­dan, eskisi gibi, kendi cinslerindekilerle arkadaşlıkta devam ederler, öte yandan karşı cinstekilerin arkadaş­lıklarını aramaya başlarlar. Bu çağ insanın aşka en elverişli olduğu bir hayat evresidir. Çocuğun gerektiği gibi gelişmesi için başka çocuklarla arkadaşlık et­mesi zorunluluğu vardır. Çocuk, arka­daşının yanında eksik yanlarım ta­mamlamak imkânını bulur. Kendisi­ni arkadaşlarıyla ölçer. Bu ölçmeler­de varlığını daha çok değerlendir­mek isteğini duyar. Arkadaşlarıyla, kişiliğinin gelişmesi için gerekli olan duygusal, sosyal, zihinsel münase­betler kurar. Başka bir deyişle, ço­cukluğunu bir çocuk gibi yaşar.

Arkadaşsızlığın Zararları

Arkadaşlardan yoksun olarak bü­yüyen çocuklar kendilerini hep bü­yüklerle ölçerler. Bu ölçmelerde hep zararlı çıkarlar. Kendilerini önemsiz bulurlar. Hayatları boyunca bu önemsizlik duygusunu etkilerini duyabilirler. Burada önemli olan şey, çocuğu arkadaşsız bırakmak de­ğil, iyi arkadaş edinmeye teşvik etmektir.

ergenlik dönemi

Başka çocuklarla arkadaş olması­na engel olunan çocuk büyüklerin ya­nında kendisini yalnız bulur. Düşün­celerinin, duygularının onlarınki­lerle bağdaşamadığını görür. Bunun sonucu olarak, onlarla anlaşamaz.

Yaş ilerledikçe, insan, gerek hayat­taki ihtiyaçlarına, gerekse ruhunun duyduğu ihtiyaçlara göre, yeni yeni arkadaşlar arar. Bu arada, eski arka­daşları gözünde daha büyük bir de­ğer kazanır. Arkadaşın insana akra­badan daha yakın olduğunu hepimiz biliriz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir