Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Kadınların Doğumdan Önceki Duyguları

Kadınların Doğumdan Önceki Duyguları

admin admin -
22 0

Doğumdan önceki duygularda gerçekten, gebe kalan kadınla çev­resindekiler arasında eskisinden farklı bağlantılar kurulur. Daha doğ­rusu, gebe kadının yakınlarına kar­şı düşüncelerinde, duygularında ba­zı değişiklikler olur. Annesiyle, kocasıyla yeni yaşayışına göre bağlan­tılar kurar. Onları eskisi gibi gör­mez, tanımaz, değerlendirmez.

An­nesi karşısında iki davranış şekli arasında bocalar. Bir yandan gele­cekteki annelik rolünü kendi anne­sine bırakmak, kendisini daha çok doğacak olan çocuğun ablası gibi görmek isteğini duyar. Öte yandan, çocuğunu annesine bırakmaktan çekinir. Gebe kadının çocuğunu an­nesine bırakmak zorunluğunda kal­mak korkusu doğumun normal ol­masını önleyebilir.

Kadının gebelik karşısındaki du­rumu ile kocasına karşı duyduğu duygular arasında bağlantılar var­dır. Daha doğrusu, kadının kocasını sevmesi, sevmemesi gebeliği hakkındaki düşünceleri üzerinde etkiler ya­par. Kocasına bağlı olan kadın ço­cuğuna da bağlanır.

hamile-kalmadan-once

Onun elden geldiği kadar en iyi şartlar içinde ge­lişmesini sağlamaya elverişli ted­birler alır. Tersine olarak, kocasını sevmeyen kadın yakında dünyaya gelecek olan çocuğa bağlanmakta zorluk çeker. Onu sevmediği kocası­nın varlığı ile değerlendirir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir