Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Hamile Bir Kadının Duyguları Nasıl Oluyor?

Hamile Bir Kadının Duyguları Nasıl Oluyor?

admin admin -
21 0

Kadının İç Dünyası

Kadın da bütün öteki insanlar gi­bi, vücudu ile çeşitli işler yapar. Ge­belik ise kadın için vücudu ile yap­tığı işlerden hiçbirine benzemez. Ge­belik ona göre, daha çok, varlığında cereyan eden esrarlı bir olaydır.

Varlığı bu olayın ce­reyanına elverişli bir yerdir.

Böylece, gebelik baş­ladığı andan beri kadın doğacak olan çocuğu vücudunun bir devamı gibi sayar. Kadın gebeli­ği süresince bu evren­sel, büyük esrarın etki­si altında kalır. Bu esrar yalnız evrensel hayat problemidir.

Gebelikle birlikte çe­şitli tasalar, üzüntüler, birbirleriyle çelişen duy­gular kadının iç dün­yasını sararlar, doldu­rurlar.

Kadın sürekli olarak gebeliğiyle ilgili ve bir­birine uymayan çift duy­gular duyar. Gebeliği hem bir üzüntü, tasa, hem de sevinç kaynağı olur. Kadın bir yandan kendi hayatını yaşamak ister, öte yandan da tü­rünün bütün varlığını kapladığını görür. Sü­rekli olarak bu iki ya­şayış şekli arasında bo­calar, çevresiyle ilgili Anne olmak üzere olan kadın bu problemi ilkel bir şekilde yaşar.

hamile kadının iç dünyası

Yakında bir çocuk dünyaya geti­recek olan kadın, vücudunun artık tamamıyla kendisinin olmadığını, elinden çıktığını duyar. Faaliyet için sade bir araç olmaktan uzaklaştı­ğım düşünür. Başka bir varlıkla be­raber vücudunu paylaştığını, yakın bir gelecekte yeni bir varlığı dün­yaya getireceğini bilir. Çeşitli endişeler duyar. Çocukluğu­na ait psikolojik ihtilafları yeniden yaşamaya başlar.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir