Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Doğum Anormallikleri ve Çeşitleri

Doğum Anormallikleri ve Çeşitleri

admin admin -
28 0

Her annenin, doğum sonu ilk sor­duğu şeylerden biri şudur: ‘’Çocu­ğum sağlam mı?’’ Çünkü herkes ev­lâdının sağlam, normal olmasını ister.

Doğuştan şekil bozuklukları na­dir görülürse de gündelik hayatı­mızda bunların birçok örneklerine raslarız. Yalnız, birtakım irsî sebep­ler, bazen rahim içindeki bozukluk­lar, çocuğun oluşması sırasındaki çe­şitli aksaklıklar şekil bozukluklarına yol açabilir.

Çocukta yapı bozukluklarına do­ğumların %1-2’sinde rastlanır. Bu ara­da, sakat çocukların bazıları ölü do­ğarlar. Bir kısmı ise yaşama kabili- yetindedir. Anormallikler ömür bo­yunca kalabileceği gibi birçoğu da ameliyatla düzeltilebilir.

Yapışık Kardeşler

Nadir olaylardandır. Bir yumurta hücresine, döllenme sırasında, bir­den çok sperma (meni hayvancığı)’ nın girmesiyle meydana gelen ikiz­lerde yapışıklıklar görülür. Mesela üst tarafları yapışık, alt tarafları ay­rı; alt tarafları yapışık, üst tarafları ayrı; karınları yapışık, alt ve üst kı­sımları ayrı; sırtları yapışık, öteki kısımları serbest; kalçaları yapışık, üst ve alt kısımları serbes; göğüsleri yapışık, üst ve alt kısım­ları ayrı; kafaları yapı­şık, geri kalan kısımları serbest; bir yanları yapı­şık, kolları, bacakları ayrı ikizler olabilir.

Bacak Çarpıklıktan

Önemli anormallikler­den biridir. Çok çeşitli şekillerde olur; sebeple­ri de çok çeşitlidir. Do­ğuştan olabildiği gibi, sonradan da, çeşitli se­beplerle meydana gelebilir. Bu arada, bacak kırıklannın iyi tedavi edilmemesi, eklem ilti­hapları bacak çarpıklık­larına yol açar. Çocuk felci de bacak çarpıklığı sebeplerinin en önemlilerinden biridir.

Ayrıca raşitizm de bacak çarpıklı­ğına yol açar. Bir kemik hastalığı olan raşitizm, bakımsız, cılız çocuk­larda görülür. Raşitizm sadece ba­cak kemiklerinde değil, vücudun başka kemiklerinde de şekil bozuk­luklarına sebep olur (Bk. Raşitizm).

Bacak çarpıklığı bazen yalnız bir bacakta, bazen her iki bacakta bir­den görülür. Bazı çarpıklıklarda iki bacağın dizi birbirine yaklaşır, ayak tarafları uzaklaşır. Bacaklar bu gö­rünüşleriyle X harfine benzediğin­den, bu tip çarpıklıklar X biçimi ba­cak diye adlandırılır.

Bazı çarpıklıklarda ise diz kapak­ları, yukarıdakinin tersine, birbirin­den uzaklaşır; böylece, bacaklar O harfi biçimini alırlar; bunlara da O biçimi bacak denir.

Bacak çarpıklıkları yürüme zorlu­ğuna, denge bozukluklarına sebep ol­duğu için mutlaka tedavisi yoluna gidilmelidir. Çocuklarda kemikler büyümeye elverişli, nispeten yumu­şak olduğu için, bacak çarpıklıkları­nın küçük yaşta tedavi edilmesi lâ­zımdır. Yaş ilerledikçe tedavi güçle­şir. Bu çeşit anormalliklerin tedavi­sini, genel olarak, ortopedi ile uğ­raşan hekimler yapar. Tedavide özel aletler kullanılır, masaj yapılır, gerekirse hasta ameliyat edilir. Ayak eğriliklerini de çocuk cerrahisi he­kimleri tedavi eder (Bk. Ayak).

Cinsel Organların Anormallikleri

Erkekte husyeler torbaların içine inmeyerek karında kalabilir. Kadın­larda da yumurtalıklar büyük dudak­lar içinde bulunabilir. Kadınlarda ay­rıca rahmin, vaginamn çift teşekkü­lü de olabilir.

Hermafrodizm (ikicinslilik): Seyrek görülmekle birlikte, çok önemlidir. Gerçek iki cinslilikte husyeler, yumurtalıklar aynı kimsede birlikte bulunur; bunlardan yalnız biri iş görür.

Hermafrodit bir kadında, yumur­talık varsa da, dış cinsel organlar er­keği andırır; erkekte ise husyeler vardır, ama dış cinsel organlar kadın görünüşündedir.

Bu saydıklarımızdan başka iç or­ganlarda, kol ve bacaklarda, deride işitme, koku organlarında, gözde, si­nir sisteminde, damarlarda, sindirim sisteminde daha birçok anormallik­ler görülebilmektedir.

Çeşitli Anormallikler

gebelik-takibi-

Gene doğuştan birtakım anormal­likler vardır ki bunların başlıcalarını şöylece özetleyebiliriz:

Organların Yer Değiştirmesi

Buna Situs invertus denir. Kalbin sağda, karaciğerin solda, dalağın sağda oluşu bu gibi anormalliklerin başlıcalarıdır.

Mikrosefali: Kafatası kemikleri­nin erken kemikleşmesinden başın normalden ufak kalmasıdır.

Makrosefali: Kafanın normalden büyük olmasıdır. Bu, kafatasındaki suyun basınciyle olabilir ki buna hidrosefali denir. Bazen da kafatası kemikleşmesindeki gecikmeden ileri gelir.

Tavşandudağı:  Üst dudak yarık­tır. Üst çene teşekkül ederken doku­ların birleşmemesinden meydana gelir. Bu dudak bozukluğu ameliyat­la düzeltilir.

Kurtağzı: Üst dudak yarığının damağa doğru uzamasıdır. Bu du­rumda ağız boşluğu burun boşluğu ile birleşmiştir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir