Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Anjin Hastalığının Belirtisi ve Tedavisi Nasıl?

Anjin Hastalığının Belirtisi ve Tedavisi Nasıl?

admin admin -
25 0

Anjin Ne Tür  Bir Hastalıktır Görelim:

Boğazın her iki yanında bulunan bademcikler, muhtelif mikropların etkisiyle, sık-sık iltihaplanır. Bademciklerin şişmesi, ateş, ağrı, yutma güçlüğü belirtileriyle anjin dediğimiz hastalık meydana gelir.

Ağızda, boğazda, çok zaman, has­talık yapan mikroplara rastlamak mümkündür. Bunlar arasında en başta streptokokları sayabiliriz. Bir üşütmeden, vücudun dayanıklılığını azaltan her hangi bir olaydan sonra bu mikroplar bademciklerde iltihaba yol açarlar. Mikroplar başka bir has­tadan da alınmış olabilir.

Anjinin hafif şekillerinde badem­cikler şişer, kızarır, yutma güçlüğü, ağrı vardır. 38°-39° ateş olur. Bir iki gün içinde ateş de, boğazdaki belir­tiler de kaybolur.

Yalnız, hastalığın gidişi her za­man böyle değildir. Bazen şiş, yut­ma güçlüğü, ağrı, ateş daha çoktur. Şişmiş, kızarmış bademcikler üze­rinde kurşunsu tanecikler gö­rülür. Bir de bademcikler üzerinde esmerimsi beyaz parçacıklar halin­de zarlar bulunan şekli vardır. Bu zarlar bazan bütün bademciğin üstü­nü örtebilir. Bunları difteri zariyle karıştırmamalıdır. Anjinde bu kirli beyaz zarlar bademciklerin sınırları­nı aşmaz. Difteride ise damağa, küçük dile kadar yayılır.

Anjinler vaktinde tedavi edilmezse bazen apseleşerek çevresindeki or­ganlarda çeşitli ihtilâtlara yol açar­lar.

Anjin sırasında kulak ağrısına sık-sık rastlanır. Bu çok defa orta kula­ğa giden östaki borusunun ağzında­ki şişmeden olur. Bazen da anjinle birlikte bir orta kulak iltihabı baş- Uyabilir.

Bütün anjinlerde boyun altı, çene altı bezleri, daha başka lenf bezleri de az çok şişer, ağrı verebilir.

Anjin geçiren bir kimsede idrar dikkatle gözden geçirilmelidir. İdrar­da albümin çıkması, idrarın kırmızı gelmesi (alyuvarların idrarda bulun­ması) bir nefrit (böbrek iltihabı) ha­bercisi olabilir (Bk. Nefrit). Nefrit çoğunlukla, anjin geçirdikten bir iki hafta sonra görülür. Bu haftalarda ayrıca romatizma da ortaya çıka­bilir.

Kızıl, kızamık, suçiçeği, tifo gibi hastalıkların başlangıcında bu hasta­lıklara bağlı bir intani anjin görüle­bileceği de akıldan çıkarılmamalıdır.

anjina-pektoris-belirtiler-1169

Müzmin Anjinler

Anjinler sık-sık tekrarlayabilir, müzminleşir. Hele üşütmelerde, ru­tubetin, soğuğun etkisiyle, çok can- sıkıcı bir hal alır. Bademcikler ol­dukça büyümüştür, bastırılırsa böl­melerinden beyaz irin çıkar. Boğaz­da devamlı bir gıcık, kuru bir ök­sürük vardır. Müzmin anjinler böb­rek iltihabına, romatizmaya, kalp za­rı iltihabına, apandisite yol açabile­ceğinden bademciklerin çıkarılmala­rı doğru olur (Bk. Bademcikler).

Anjin Tedavisi Nasıl Oluyor

Anjin tedavisinde sülfamit, penisilin, çeşitli antibiyotikler kullanılır. Ağrıları, ateşi geçirmek için aspirin ve benzeri ağrı kesiciler verilebilir. Antiseptik gargaralar fay­dalıdır. Anjin, hafif de olsa, hasta yatakta tutulmalı, bol sulu yiyecek­ler verilmelidir.

Boğazda apse meydana gelmişse, ufak bir ameliyatla apseyi delip ce­rahat akıtılabilir. Yalnız, buna an­cak hekim karar vermeli, apsenin delinmesi de bir hekim eliyle yapıl­malıdır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir