Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Angina Pektoris Hastalığı ve Tedavisi

Angina Pektoris Hastalığı ve Tedavisi

admin admin -
30 0

ANGINA PEKTORİS

(Anjin dö puatrin)

Kalbi besleyen koroner damarlar­daki dolaşım yetmezliğinden ileri gelen bir hastalıktır. Kalp kasım besleyecek kan yeteri kadar gelemezse kuvvetli bir ağrı duyulur. Bu hasta­lığın sebebi %95 koroner damarların daralmasıdır. Buna skleroz denir. Bu da, çoğunlukla, genel arterioskle- roza bağlıdır.

Angina pektoris daha çok 40-60 yaşların hastalığıdır. Şeker hastalığı, yüksek tansiyon koroner damarla­rın daralmasını kolaylaştırır. Ayrıca, frengi, aort hastalıkları, ileri dere­cede kansızlık, tiroit bezi büyümesi, kalb kapakları hastalıkları da angina pektoris sebebi olabilir.

Angina pektoris ağrısının doğması kalbin oksijen ihtiyacını artıran se­beplerle sıkı sıkıya ilgilidir: Yürü­mek, koşmak, merdiven çıkmak, ağır, bol yemek, soğuk, kuvvetli esen rüzgâra karşı gitmek gibi. Heyecan­lar, üzüntüler de ağrının çıkmasına yardım eder.

Angina pektoris ağrısı göğüs ke­miğinin arkasında duyulur. Bazan yalnız bir yanma, bir ağırlık vardır. Çok defa ağrı oldukça şiddetli, sıkış­tırıcıdır. Boynun sol tarafına, çene­ye, sol omuza, çoğunlukla sol kola yayılır. Sağ kola yayıldığı da olur.

Vitrin Hastalığı

Ağrının bir özelliği de ölüm kor­kusu vermesi, hastayı olduğu yerde durdurmasıdır. Angina pektorise ‘Vitrin hastalığı diyenler vardır. Çün­kü, sokakta ağrı gelen bir kimse, ço­ğunlukla derhal durarak, kimseye belli etmemek için bir vitrine dönüp bakar.

Böyle bir kimse durur durmaz ço­ğu zaman birkaç dakika içinde ağrı­sı geçer. Bazan on dakika sürebilir. Ağrı geçtikten sonra hasta yoluna, işine gidebilir. Ağrı, kendisini doğu­ran işin, yürümenin, merdiven çıkma­nın, beden işlerinin şiddetine göre değişiklikler gösterebilir. Ayni iş bir gün ağrı verdiği halde bir başka gün vermiyebilir. Hastamn ruhi durumu­nun da ağrı üzerinde büyük etkisi vardır.

Angina Pektoris Tedavisi Nasıl Oluyor?

Önce ağrının gelmeme­si için çareler aranmalıdır. Koroner damarların daralmasına yol açan hastalık, bozukluk tedavi edilmeli­dir. Meselâ arterioskleroza yol açan besinler yememeli, bunun için ge­rekli ilâçlar alınmalıdır. Şeker has­lığı varsa önemle dikkate alınmalı, kontrolü, tedavisi muntazaman ya­pılmalıdır.

Hasta sigarayı derhal bırakmalı­dır. Yemekleri azar azar yemeli, mi­deyi birden doldurmamalıdır. Uyku düzene konulmalı, yorgunluktan ka­çınmalıdır. Kalbe yük verecek, daha çok oksijene ihtiyaç gösterecek iş­lerden sakınmalıdır.

İlâç olarak damar genişleticiler kullanılır. Ağızda eritilen bir trinitrin drajesi, birkaç damla sıvı trinitrin bir iki saniye içinde ağrıyı geçirir. Bu gibi hastalar trinitrini her zaman yanlarında bulundurmalıdır. Hasta­nın gerekli tedbirleri aldıktan sonra endişe etmesine mahal yoktur. Ken­dini iyi idare etmesini bilen bir kim­se için tabii ömrü yaşamak işten bile değildir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir