Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Anestezi ve Çeşitleri Nelerdir?

Anestezi ve Çeşitleri Nelerdir?

admin admin -
27 0

Anestezi sayesinde hastalar acı duymadan ameliyat ediliyor!

Anestezi, insan vücudunun bütününde, ya da bir kısmında duyunun yok edilmesidir. Tıpta anestezi bir cerrahi mü­dahalede (ameliyatta) hastaya acı duyurmamak için yapılır. Böylece vücudun ya tamamında, ya da yalnız bir bölgesinde du­yuyu ortadan kaldırmak mümkün olur. Anestezi genel (umumi) ve yerel (mevziî) olmak üzere iki şekilde yapılır.

Genel Anestezi Nedir?

Hastanın acı duymaması için, kullanılan ilâcın bü­tün vücutta duyuyu yok etmesidir. Genel anestezide ilâç hastanın mer­kez sinir sistemini etkiler. Bunun için kullanılan ilâçlar hastaya ya ne­fes yolundan, ya da damardan veri­lebilir. Eter, kloroform, etil klorür, protoksit azot solunum yolundan ve­rilir. Bunlar hastanın akciğerinden dolaşıma, oradan da merkez sinir- sistemine geçerek hastayı belirli bir zaman için uyutur. Bu uyuma haline narkoz denir.

Genel anesteziden önce hastanın kalbi, karaciğeri, böbrekleri, akci­ğerleri incelenerek sağlam olup ol­madığına bakılır.

Bazı uyku verici, uyuşturucu ilâç­ların damar içine şırınga edilmesiy­le de genel anestezi yapılabilir. Uyku şırıngadan hemen sonra başlar, ya­rım saat kadar sürer. Bu usul daha çok kısa süren ameliyatlarda kulla­nılır.

Yerel Anestezi Nedir?

 Bir hastanın yal­nız ameliyat yapılacak yerinde acı duyumunu yok etmek için yapılan uyuşturmadır. Novokain solüsyonla­rını cilde, cilt altına şırınga etmekle, kokain solüsyonunu ağız mukozası­na, diş etlerine sürmekle yerel anes­tezi yapılabilir. Dolama, çıban gibi apselerin açılmasında etil klorür sı­karak dondurmakla kısa bir süre için uyuşturma yapılır. Yerel anestezi da­ha çok küçük cerrahide, diş hekimli­ğinde başvurulan anestezi şeklidir.

Hekimlikte anestezi ameliyatların dışında daha başka durumlarda da kullanılır. Bu arada, bazı akıl has­talıklarının iyi edilmesinde sürekli narkoz usulüne başvurulur

Bu tedavi usulünde, hastaya som- nifaine, sodyum amytal gibi uyutu­cu ilâçlar verilir, bunların etkisi geç­tikçe yenilenir. Böylece, hasta gün­lerce derin bir uyku halinde, bütün duyuları uyuşmuş olarak yatar. Yal­nız, yemek için, daha başka tabii ih­tiyaçlarını gidermek için uyandırılır.

Sürekli narkozla tedavi usulü, da­ha çok, heyecana, endişeye dayanan akıl hastalıklarında kullanılır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir