Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Ameliyattan Sonra Nelere Dikkat Edilmeli

Ameliyattan Sonra Nelere Dikkat Edilmeli

admin admin -
27 0

Ameliyat sonunda odasına alınan hastanın durumu çok yakından takip edilir. Ameliyattan çıkan kişinin narkozunun etkisi geçene kadar başucunda beklenir, duruma göre ge­rekli müdahaleler yapılır.

Ameliyatın şekline, hastanın ame­liyatlı organına göre hasta bakımı değişiklikler gösterir. Genel olarak, ameliyat sonu sıkıntılarını, ağrıları­nı hafifletmek için ilâçlar verilir, yi­yecekler ayarlanır, hastanın ruhi du­rumu kuvvetlendirilir.

Ameliyat sonu çok yakından izlen­mesi gerekli hususlar arasında dışkılama, idrar, dolaşım ve solunum sistemi gelir. Ameliyat yarasına ço­ğunlukla bir hafta, on gün kadar pansuman yapılır, yarada bir arıza olma­dığı takdirde dikişler alınır, hasta taburcu edilir.

Ameliyat olayı karşısında heyecan duymak normaldir. Yalnız, bunun aşırı bir endişe şeklinde ortaya çıkmasının bugünkü cerrahi bilgiler, imkânlar karşısında yeri olmaması gerekir.

Teşhisi doğru konmuş, in­celemeleri, hazırlığı dikkatle yapıl­mış bir hasta, gerekiyorsa, her an rahatlıkla kendisini ameliyata tes­lim edebilmelidir. Her sabah evden çıkarken bir trafik kazasına uğra­mak ihtimali, ameliyat sebebiyle do­ğacak bir tehlikeden çok daha faz­ladır.

Ameliyatı Kimler Yapabilir?

Ameliyatların yapılması ameliyat yapanlarla ameliyat olanlar için ba­zı kanuni şartların yerine getirilme­siyle mümkündür.

Büyük, küçük cerrahi müdahalele­rin kimler tarafından yapılabileceği özel bir kanunla (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Ka­nun) belirtilmiştir. Buna göre, tabip diploması, cerrahi şubelerinde ihti­sas sahibi olduğuna dair lüzumlu belgeleri olmayanlar hiçbir ameliyat yapamazlar. Bu arada, sağlık me­murları ancak talimatnamelerde
be­lirtilen sünnet, çıban yarmak gibi küçük cerrahi müdahalelerde bulu­nabilirler.timthumb

Doktorlar, diş hekimleri yapacak­ları her nevi ameliyat için hastanın muvafakatini almak zorundadırlar. Hasta küçük yaşta ise, ya da hacir altında ise velisinin, ya da vasisi­nin muvafakati alınır. Büyük ameliyatlar için bu muvafakatin yazılı ol­ması lâzımdır. Ancak, bir hastanın velisi, vasisi yoksa, ya da ameliyat olacak kimse sözle, yazıyla muvafa­kat veremeyecek durumdaysa gerek­li ameliyat yapılabilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir