Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Ameliyat Nasıl Yapılır? Ameliyat Süreci Nasıldır?

Ameliyat Nasıl Yapılır? Ameliyat Süreci Nasıldır?

admin admin -
47 0

Hasta Ameliyata Nasıl Hazırlanır

Ameliyat edilmesine karar verilen bir hasta birkaç gün önceden has­taneye yatırılarak, bütün sistem ve organları incelenir, ameliyata engel olacak bir durumu bulunup bulun­madığı araştırılır. Hele dolaşım ve solunum sisteminin bir ameliyat için gereği kadar normal işleyip işleme­diği araştırılır. Gerekirse bazı ilâç­larla, tedbirlerle kuvvetlendirilir Böbreklerin idrarı süzme ödevi, sinir sisteminin durumu gözden geçirilir

Ameliyat sırasında, ya da sonra kan verebilmek için önceden hasta­nın kan grupu tayin edilir. Ameliyat bir sindirim organı üzerinde ya­pılmasa bile, hastaya bir gün önce çok hafif yiyecekler verilir, ameliyat masasına giderken sindirim kanalı­nın boş olmasına dikkat edilir. Bu işi sağlamak için çoğunlukla lavman ya­pılır. Böylece ameliyatın rahat geç­mesi, anestezinin kolaylıkla yapıla­bilmesi sağlanmış olur.

Ameliyat gününü bekleyiş hasta­nın sinir sisteminin kuvvetine, mo­raline göre, az çok bir heyecan, kor­ku yaratır. Ameliyat öncesi, moral bakımından hastanın takviye edil­mesi gerektiği gibi değişik ruhsal tepkilere, heyecanlara karşı ilâçlar­la da tedavi yapılır. Hele son gece hastanın sakin, rahat bir gece geçi­rebilmesi için uyku verici, yatıştırıcı ilâçlar kullanılır.

Bazı hastalar çok heyecanlı, ür­kek olurlar. Bunların sedyeyle, teker­lekli koltukla ameliyathaneye gitme­si ruhi tepkilerin artması yönünden mahzurluysa, daha yatağındayken çeşitli anestezi usulleriyle uyutulur. Böylece, bir ön uyuşturma ile ken­dinden geçen kimse ne ameliyatha­neye gittiğinin, ne ameliyat olduğu­nun, ne de dönüşünün farkında değildir. Gözlerini gene yatağında açar, çok defa ‘’Ben ameliyat oldum mu?’’ diye sorar.

Ameliyata Operatörün (Doktor ve Hemşirelerin) Hazırlıkları

Operatörler, hastanın son durumu­nu, ameliyathaneyi, gerek ameliyat sırasında, gerek ameliyat sonunda lâzım olabilecek malzemeyi, aletleri gözden geçirdikten sonra yıkanma­ya başlarlar.

Ameliyat için en önemli hususlar­dan biri temizliktir. Bu, genel temiz­lik bilgilerimizin üstünde, tamamıy­la mikropsuz çalışmayı mümkün kı­lacak bir temizliktir. Operatör gün­delik elbisesini çıkarır. Beyaz göm­lek, beyaz pantolon giyer, ayağına ameliyathane ayakkabılarını geçirir. Eller, kollar en aşağı 15 dakika dir­seklere kadar sabunla, sert fırçayla yıkanır. Yıkanmış kısımlar hiçbir yere dokundurulmadan ameliyat oda­sına geçilir. Burada eller ayrıca an­tiseptik sıvılarla iyice yıkanır, mik­ropsuz hale getirilir.

Operatör steril (tamamen temiz, mikropsuz, otoklavdan çıkmış) göm­leğini, başlığını giyer, eldivenlerini takar, ağzından, burnundan hasta­ya her hangi bir şey sıçramaması için maske takar.

Ameliyathane de hasta ile operatör gelinceye kadar hazırlığını bitirmiş­tir. Yerler, duvarlar, tavanlar, her türlü eşya son derece bakımlı, te­miz tutulur, mikrop öldürücü ilâç­larla yıkanır.

Yardımcılar da yıkanmış, ameli­yat sırasında kullanılacak aletleri te­miz bir masa üzerine dizmişlerdir. Herkes vazifesini temiz, sessiz, çok dikkatli görmek için son derece uya­nık, gayretlidir.

Ameliyat Başlıyor

Hasta ameliyat masasına yatırılır, kolları, bacakları tespit edilir, her yana hareket edebilen özel masaya ameliyat için en uygun durum ve­rilir.

Operatör eldivenlerini giydiği za­man, bütün bu işler yapılmıştır; hat­ta anestezi de başlamıştır. Operatö­rün asistanları (yardımcıları) hasta­nın üzerine steril örtüleri örtmüş, ameliyat edilecek yerin temizliğini yapmışlardır.

Bir geminin süvarisi, yola çıkma­dan önce nasıl çarkçısından, öteki kaptanlardan, iskelenin sorumlu ami­rinden tekmil haberlerini alırsa, ope­ratör de ameliyata başlayacağı an bü­tün yardımcılarından böyle bir işa­reti alır. Çok defa bu anda gözlerin konuşması yeter.

Artık ameliyatın her türlü hazırlı­ğı tamamlanmıştır, işe girişme anı gelmiştir. Ameliyat bir orkestra ahengiyle, en ufak bir falsoya yol açma­dan mümkün olan kısa zaman içinde bitirilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir