Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Greyfurt (Altıntop) Acı Ama Bol Vitaminli

Greyfurt (Altıntop) Acı Ama Bol Vitaminli

admin admin -
32 0

Portakaldan çok daha iri, kabuğu sarı, tadı acımtırak bir meyvedir. Kızmemesi de denir. Turunçgiller­dendir; turunç, portakal, limon, man­dalina gibi bütün turunçgillerin ye­tiştiği yerlerde yetişir. Ağacı süs bit­kisi olarak da üretilir, saksılarda ye­tiştirilir.

Altıntopun meyvesi gibi, yaprakla­rı, çiçekleri de öteki turunçgillerden daha iridir. Suyu buruk, ekşi ise de, vitamini boldur, suyu sıkılarak şeker­le karıştırılır, şerbeti yapılır.

Altıntop yetiştirilecek toprak orta derecede kumlu, kireçli, potaslı ol­malı, suyu iyi süzmelidir. Tohumdan yetiştirilenlerin tadı acı olur, bunun için, turunca, limona aşılanarak üre­tilir. Altıntopa kalem aşısı yapıldığı gibi, göz aşısı da yapılabilir. Bir yer­den başka yere aktarılacaksa, top­raktan çıkarırken köklerinin zedelen­memesine dikkat etmelidir. Dikildik­ten sonra budamalı, bol su verilme­lidir.

Bütün turunçgiller gibi, altıntop da bol hava, güneş ışığı ister. Toprağı da iyi gübrelenmiş olmalıdır. Saksı içinde yetiştirilen altıntoplar kışın içeri alınmalı, sıcakça bir yerde bu­lundurulmalıdır.

Altıntopun anayurdu Güney Ame­rika ülkeleridir. XIX. yüzyılda Portekizliler bu meyveyi oralardaki sö­mürgelerinden kendi ülkelerine ge­tirmişler, böylece altıntop yavaş ya­vaş bütün Avrupa’ya yayılmıştır.

Bu meyve bizde eskiden pek bilin­mezdi. Cumhuriyet devrinden sonra, meyveciliğimizin gelişmesi üzerine, yurdumuzda altıntop da yetiştiril– meye başlandı. Bugün bütün Akde­niz Bölgesi topraklarımızda, limon, portakal, mandalina, turunç gibi, tu­runçgiller familyasından olan meyvelerin yetiştirildiği yerlerde, özellikle Antalya, Mersin dolaylarında yetiştirilmekte, çok iyi cins meyveler elde edilmektedir.

Altıntop, son yıllarda, vitaminli içeceklerin faydası daha iyi anlaşıla­rak halkın portakal, mandalina su­larına, bunlardan yapılmış şerbetle­re daha çok rağbet göstermesinden sonra, bütün şehirlerimizde tanın­mış, evlerimize bol bol girmeye başlamıştır. Yalnız, bu faydalı meyve, bizde onu yetiştirenler arasında öte­den beri altıntop, ya da kızmemesi adıyla anıldığı halde, büyük şehirler­deki bazı satıcılar, türkçesini bilme­dikleri için,” bu meyveyi, suyunu, Amerikalılar’ın verdiği grapefruit (greyfurt) adıyla satmaya başla­mışlardır. Dilimize zor gelen bu ke­lime yerine altıntop demek daha uy­gun olur.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir